Photo Release

February 23, 2024

49th Bamboo Organ Festival: Senator Cynthia Villar joins other foreign delegates during the 49th Bamboo Organ Festival at St Joseph Church in Las Piñas City on February 22. The Festival celebrates the 200th Anniversary of the Bamboo Organ, the iconic symbol of Las Piñas cultural heritage, craftmanship and national cultural treasure. The festival showcases the diverse talents of musicians from various disciplines, including classical, contemporary, and folk music that leaves a lasting legacy of harmony, unity, and pride, inspiring the people of Las Piñas to continue cherishing their roots and celebrating their unique identity.

*******

49TH BAMBOO ORGAN FESTIVAL. Kasama ni Senador Cynthia Villar ang iba pang mga foreign delegates sa ika-49 na Bamboo Organ Festival sa St Joseph Church sa Las Piñas City noong Pebrero 22. Ipinagdiriwang ng Festival ang ika-200 Anibersaryo ng Bamboo Organ, ang iconic na simbolo ng cultural heritage, craftmanship ng Las Piñas at tinuturing din na national cultural treasure . Ang pagdiriwang ay nagpapakita ng magkakaibang talento ng mga musikero mula sa iba't ibang disiplina, kabilang ang klasikal, kontemporaryo, at katutubong musika na nag-iiwan ng pangmatagalang pamana ng pagkakaisa, pagkakaisa, at pagmamalaki, na nagbibigay-inspirasyon sa mga taga-Las Piñas na patuloy na pahalagahan ang kanilang mga pinagmulan at ipagdiwang ang kanilang natatanging pagkakakilanlan.

Photos