Press Release
July 20, 2007

Kiko on GMA's supposed plan to run for Congress...

"For as long as she doesn't attempt to do a Cha-Cha in order to remain as President or as Prime Minister beyond 2010. I really don't care what she plans to do after her term ends in 2010. Its none of my business, ang mainam ay pag tapos na ang term niya eh bumaba na say sa pwesto bilang pangulo at huwag na niyang tangkain magchacha para manatili pa siya bilang pangulo o Prime Minister matapos ang 2010. Matapos siyang bumaba sa puwesto bilang Pangulo, wala na tayong pakialamn kung ano pa ang gawin niya matapos ang 2010."

News Latest News Feed