Press Release
September 20, 2007

ON THE SENATE BOMB THREAT...

"Kung inaakala ng mga nais takutin ang mga senador sa pamamagitan ng mga bomb threat na magtatagumpay sila, sila ay nagkakamali. Lalo lamang nilang binigyan ng dahilan ang Senado na maging pursigido at lalong 'di tatantanan ng mga senador ang mga usapin ng kurakot at anomalya.Nag-aaksaya lang sila ng panahon sa pag-aakalang matatakot ang mga senador. Kasama sa trabaho naming ang humarap sa ganitong panganib at banta sa kagustuhang masiwalat ang katotohan. Kabaligtaran ang epekto nito sa mga senador at lalo lang nilang ididiin yung nais nilang salbahin kung sino man ang mga ito."

"Whoever thinks that the senators will be intimidated by these bomb threats is gravely mistaken. They are only giving us more reason to pursue this case relentlessly. We will not give up on these issues of corruption and anomalies. They are only wasting their time trying to sow fear among senators. We face danger and similar threats as part of our duty to uncover the truth. This incident will only backfire on them, as it only implicates more whoever they are protecting."

News Latest News Feed