Press Release
December 12, 2009

SEN. REVILLA'S STATEMENT ON THE LIFTING OF MARTIAL LAW

The government showed its sincerity in protecting the interest of ordinary citizens of Maguindanao. It also showed its capability to do what it is needed to be done.

Ang agaran namang pagbawi sa Martial Law matapos nilang matugunan ang pangangailangan ay patunay na hangad lamang ng gobyerno na pangibabawin ang kaayusan at isulong ang kapayapaan at katarungan saan mang sulok ng bansa. Ngayon ay napawi na ang lahat ng pangamba lalo na sa Maguindanao.

Finally, civilian rule and the rule of law will reign supreme again in that part of the country.

News Latest News Feed