Press Release
April 6, 2010

PAHAYAG NI SEN AQUINO UKOL SA MARCH 21-28 PULSE ASIA SURVEY

"Ikinagagalak namin ang resulta ng huling survey ng Pulse Asia. Nais ko pong magpasalamat sa ating mga kakampi, volunteers, at mga taga-supporta. Ang pagpupursigi ninyo ang siyang dahilan kung bakit patuloy ang pamamayagpag natin sa mga survey.

"Patunay ito na matibay ang paninindigan ng sambayanan na tahakin ang landas ng pagbabago para sa ikabubuti ng bawat isa.

"Itutuloy natin ang laban para sa malinis at tapat na gobyerno."

News Latest News Feed