Press Release
June 23, 2010

Pia: Datos sa 18 milyong Pinoy na sunog-baga, nakakaalarma

"Nakakaalarma ang ulat na halos 18 milyong Pilipino ang nalululong sa paninigarilyo. Kabilang dito ang ilang milyong kabataan na maagang namumulat sa ganitong uri ng bisyo. Dapat bigyang halaga ng darating na administrasyon ang pagpapatupad ng mga polisiyang mangangalaga sa kalusugan ng sambayanan, gaya ng National Tobacco Regulation Law at paglalagay ng mandatory picture-based health warning sa mga pakete ng sigarilyo, na pinasimulan na ng Department of Health sa ilalim ni Sec. Esperanza Cabral. Nananalig ako na ipagpapatuloy ang mga patakarang ito at nakahanda akong sumuporta rito bilang advocate ng healthy lifestyle."

News Latest News Feed