Press Release
July 25, 2010

SENATOR KIKO PANGILINAN STATEMENT ON SP RACE

I realize today that there are political realities and developments that prevent us from securing the needed 13 votes resulting in a deadlock or stalemate. The inability of a majority in the Senate to unite behind one leader does not speak well of the Senate and the individual senators. Sa halip na pagkakaisa ay nagkakanya-kanya. It is a disservice to our people who want to see in our leaders efforts at solving the country's many problems. Instead they see political maneuvering and posturing. Much as I would like to go down fighting, I realize that to continue with my bid would keep the Senate fragmented and disunited. The disunity must now end. I believe I can help make it happen by voluntarily stepping aside.

After prayer and reflection, consulting my family and our senate allies, I have decided to withdraw from the race in order to pave the way for the senators to choose from our ranks who can unite us.

We urge our colleagues in the Senate to set aside our differences and unite. Our people in the last elections expressed in no uncertain terms their desire for genuine change. The first order of business for the senate in order to do its job is to be able to achieve unity. With my withdrawal I am hopeful we can make it happen.

It has been a very difficult experience for me and my family, but if I had to do this all over again for the cause of genuine change and reforms for our nation, I would. I would like to thank our people for their prayers and support. We fought a good fight.

TAGALOG:

Batid ko ngayon na may mga political realities at developments kung bakit hindi natin makuha ang 13 votes na nagre-resulta sa deadlock o stalemate. Ang di pagkakaisa ng mayorya sa senado para makapili ng isang lider ay hindi maganda para sa Senado at indibidwal na senador. Sa halip na pagkakaisa ay nagkakanya-kanya. Hindi ito sang-ayon sa interes ng bayan. Mabigat na kakulangan ng mga senador ito sa ating mamamayan na gustong makita sa kanilang mga lider ang pagsusumikap sa paglutas ng maraming problema ng bansa. Sa halip, political maneuvering at posturing ang kanilang nakikita. Gustuhin ko man ipagpatuloy ang laban hanggang sa huli, batid ko na sa pagpapatuloy na ito mananatiling hati at watak ang senado. Naniniwala ako na makakatulong ako sa pagkakaisa sa Senado sa aking boluntaryong pagtigil sa kampanya.

Matapos ang mataimtim na pagdarasal, pagkonsulta sa pamilya pati na rin sa ating mga kaalyado sa senado, napagdesisyunan ko na mag-withdraw sa laban para makapili ang mga senador mula sa aming hanay na makakapag-isa sa Senado.

Hinihimok natin ang ating mga kapwa senador na isantabi ang pagkakanya-kanya at magkaisa. Ipinahiwatig ng ating mga kababayan nung nakaraang halalan ang kanilang matinding pagnanais na magkaroon na ng tunay na pagbabago. Ang unang dapat gawin ng Senado para magawa ang tungkulin nito sa mamamayan ay ang makamit ang pagkakaisa. Sa aking pag-atras naniniwala ako na ito ay mangyayari.

Di naging madali ang karanasang ito para sa akin at sa aking pamilya. Ngunit kung maibabalik ko lamang sa simula, wala akong babaguhin. Para ito sa tunay na pagbabago at reporma para sa bansa. Nais kong pasalamatan ang ating mga kababayan sa kanilang dasal at suporta.

We fought a good fight.

News Latest News Feed