Press Release
January 24, 2012

Sen. Many Villar's remarks during the Impeachment Trial
of January 24, 2012 on SP Enrile as presiding officer

Villar: Ako po ay natutuwa. In fact, ipinagmamalaki ko po ang maging miyembro ng Senado sa mga nangyayari ngayon. Ipinagmamalaki ko ang ipinapakita ng ating Pangulo. Hindi po dahil nagsalita kayo at kayo ang aming pangulo, iyan ang gusto kong sabihin kanina, subalit bilang isang beterano din sa impeachment, hindi po natin talaga mapapaligaya ang lahat ng tao, ang lahat ng panig. Ang prosecution siyempre ang gusto ay mabilisan at maluwag. Iyong defense, syempre talagang kinakailangang pangalagaan nila ang karapatan sapagkat Chief Justice din naman ang ating nililitis ngayon. Sa aking pakikinig nitong isang buong linggo, Masaya po ako at narinig ko ang arguments sa magkabilang panig. Wala akong nakikitang kamalian. Tinatanong ako sa labas kung kumusta ang performance ng inyong presiding officer, sabi ko, may mga pagkakataon na hindi ako sumang-ayon sa ating Pangulo ng Senado subalit I have never been as proud as now to be a member of the Senate. At iyan ay uulit-ulitin ko. Ipinagmamalaki ko ito. maganda po ang handling natin. Hindi natin mapapaligaya lahat. Syempre iyong mga laban kay Chief Justice Corona ang gusto ay bukas na mag-decide tayo. Iyon namang kabilang panig ang gusto naman ay pag-usapang mabuti. Sa aking palagay kami po, Pangulo, ay may tiwala po sa inyo. Sa ating mga kasamahan, huwag tayong maghanap ng perpektong sistema, mahirap po itong ating ginagampanan ngayon. Sa karanasan ko po, itong ginagawa natin ngayon ay pag-uusapan sa mga darating na panahon, sisisihin po tayo, pupurihin po tayo. Pero sa konti pong naranasan ko, maganda po ang takbo natin at ako po ay humahanga sa inyong paghawak. Humahanga rin ako sa prosekusyon at sa depensa. Mahirap po magkamali nang dahil sa may narinig tayo ay babaguhin natin ang ating takbo. Isang linggo pa lamang po ang nakakalipas. Huwag po nating kakalimutan iyan. Masyado pa pong mabilis para magkaroon tayo ng opinyon one way or the other dito sa paglilitis na ito.

News Latest News Feed