September 5, 2012

Sen. Vicente C. Sotto III
Turno en Contra
RH Bill

Sept. 5, 2012
(Part IV)

Please check against delivery

Matapos ko pong mapatunayan na:

1. Hindi over-populated ang bansa, kaya walang mahigpit na pangangailangan para paliitin ang ating populasyon;
2. Makikitang ang nakahaing panukalang batas ay isang population control bill at hindi isang reproductive health bill; at
3. Walang direktang kaugnayan ang populasyon sa antas ng kahirapan.

Ngayon, hayaan po ninyo akong magpatuloy sa ikaapat at panghuling bahagi ng aking turno en contra.

Nais ko pong patunayan na walang pangangailangan para sa panukalang batas na ito, at isa lamang itong pag-uulit ng nilalaman na ng ibang batas. Sa kanilang pangwakas na argumento, umapela ang mga iginagalang na sponsors ng Senate Bill No. 2865 sa kamarang ito na ipas-- na ang panukalang batas na ito dahil ilang dekada na itong nakabinbin sa Kongreso.

Ang dahilan kung bakit hindi ipinasa ng mga nakaraang kongreso ang panukalang batas na ito ay dahil nga wala namang pangangailangan para rito.

Nais ko pong isa-isahin ang mga nakapaloob sa RH bill para maipakita sa inyo na walang mahigpit na pangangailangan para ipasa natin ito.

Ilalatag ko po ang mga probisyon sa RH bill na katanggap-tanggap sa marami. Ito rin po ang mga probisyong hindi ko tinututulan o hinahadlangan. Ito po ang mga sumusunod:

1. Ang pagkuha ng skilled health professionals para sa maternal health care, pati na rin ng skilled birth attendants;
2. Ang probisyon sa emergency obstetric at new born care;
3. Ang pagsusuri ng maternal death;
4. Ang pagkakaroon ng Philhealth benefits para sa mga seryoso at mapanganib na kondisyong pangreproduksiyon;
5. Ang pagkakaroon ng Mobile Health Care Service;
6. Ang pagsasanay at pagpapatibay ng kakayahan ng barangay health workers (BHWs); at
7. Ang mga responsibilidad ng employers.

Inuulit ko po, wala po akong nakikitang dahilan para kontrahin ang mga nabanggit na probisyon. Hindi na kailangang magbalitaktakan pa kung nararapat ba o hindi ang mga nasabing punto para sa ating kababaihan at para sa mga sanggol na kanilang isisilang.

Ngunit ang problema ko po rito, ang lahat ng aking nabanggit ay kasalukuyang nakapaloob na sa mga batas, administrative orders, presidential decrees, executive orders, at iba't-ibang programang ipinapatupad na ng ating pamahalaan, partikular na ng Department of Health.

Hayaan po ninyong banggitin ko ang mga kasalukuyang batas, administrative orders, presidential decrees at mga programa ng pamahalaan na tumututok at tumutugon na sa pangangailangan ng bansa kaugnay ng reproductive health. Ito ang mga sumusunod:

1. R.A. 9710 or An Act Providing for Magna Carta for Women
2. Republic Act No. 9262 or Anti-Violence against Women and Children
3. Republic Act No. 8504 or Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998
4. AO 2008-0029 Implementing Health Reforms for Rapid Reduction of Maternal and Neonatal Mortality
5. Children's Health Program of the DOH
6. Family Planning Program of the DOH
7. Prevention and Management Control of Abortion and its Complications (PMAC)
8. PD No. 965 or A decree requiring applicant for marriage license to receive instructions on family planning and responsible parenthood
9. R.A. 7883 or the Barangay Health Workers Benefits and Incentives Acts of 1995
10. R.A. 7160 or The Local Government Code of the Philippines
11. AO No. 2010-0036--The Aquino Health Agenda: Achieving Universal Health Care for all Filipinos
12. Women's Health and Safe Motherhood Project ng DOH
13. Republic Act No. 8504 or Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998
14. Republic Act No. 7875 o ang National Health Insurance Act of 1995
15. Republic Act No. 9502 o ang Cheaper Medicine Act
16. Executive Order No. 453 o Directing the Enrolment of 2.5 Million Indigent families pursuant to E.O 276
17. AO No. 2010-0010 o ang Revised Policy on Micro Nutrient Supplementation to Support Achievement of 2015 MDG Targets to Reduce Maternal Deaths and Address Micronutrient needs of other population groups.
18. Botika ng Barangay Program of the DOH
19. PD No. 79 Revising the Population Act of Nineteen Hundred and Seventy One
20. PhilHealth Circulars and Policy Guidelines
21. CCT program of the DSWD
22. PD No. 79 Revising the Population Act of Nineteen Hundred and Seventy One
23. Administrative order No. 2012-0009 -National Strategy Towards Reducing Unmet Need for Modern Family Planning as a means to Achieving MDGs on Maternal Health

Mr. President, sa dami ng binanggit kong mga batas at programa ng pamahalaan, makikita nating hindi ang kawalan ng batas ang problema sa reproductive health ng bansa. Marami po tayong mga batas na mas malawak, mas matatag, at mas detelyado kumpara sa RH bill.

Samakatuwid, ang problema po rito ay hindi ang kawalan ng batas, kung hindi ang wasto, epektibo, at mabisang pagpapatupad ng mga batas na mayroon na tayo. Tungkulin po ito hindi na ng kongreso, kung hindi ng ehekutibong sangay ng ating pamahalaan.

Lahat po ng magagandang layunin at adhikain ng mga may-akda ng RH bill ay maaring makamit at maisakatuparan sa pamamagitan ng epektibo at mabisang pagpapatupad ng mga batas na mayroon na tayo sa kasalukuyan.

Ginoong Pangulo, mga mahal kong kasama, kung seseryosohin at tututukan lamang ng DOH ang implementasyon ng Magna Carta for Women at ng iba pang batas na mayroon na tayo, hindi na sana natin suliranin ang maternal health, at wala na sanang pangangailangan ang sponsors ng RH bill na intindihin ang sinasabing kahabag-habag na kalagayan ng kababaihang Filipino.

Gayon din naman, patunay ang mga kasalukuyang batas at programang patungkol o may kinalaman sa reproductive health na tumutupad na sa kasalukuyan ang ating bansa sa ating mga obligasyon sa ilalim ng international treaties at conventions na ating nilagdaan.

Dumako naman tayo sa mga probisyon sa RH bill na sinasabi ng mga may akda na wala pa sa mga kasalukuyang batas o programa ng ating pamahalaan.

Patungkol sa pagpaplano ng pamilya ang Section 7 ng RH Bill. Ito ang depinisyon ng family planning na inilatag sa Section 4 (e): "it refers to a program which enables couples and individuals to decide freely and responsibly the number and spacing of their children and to have the information and means to do so, and to have access to a full range of safe, affordable, effective, and modern methods of preventing or timing pregnancy."

Ito pong probisyong ito marahil ang sinasabi ng mga nagsusulong ng bill na ito na siyang magbibigay sa bawat isa ng 'FREEDOM OF CHOICE". Kalayaang pumili at magpasya ng bilang ng iaanak, kalayaang pumili at magpasya tungkol sa pagitan ng panganganak, at kalayaang pumili ng family planning methods na naaayon sa sariling paniniwala at kakayahan.

Nais ko pong itanong: kailan po ba ipinagkait ang mga kalayaang ito? Sino po ba sa bansang ito ang nakaranas nang pagkaitan ng kalayaang pumili ng bilang ng kanyang anak, kung kailan siya manganganak, at kung ano ang gusto niyang family planning method na gamitin?

Nais ko pong liwanagin na meron po tayong freedom of choice o kalayaang pumili ng mga bagay na ito. Wala pong konstitusyon o anumang batas o programa ng pamahalaan na nagbabawal sa kahit sinoman na pumili ng bilang ng kanyang anak, ng kung ilang taon ang pagitan ng kanyang panganganak, o kaya'y ng kung anong family planning method ang gusto niyang gamitin.

Ang mga kalayaan pong ito ay matagal nang nasa ating mga kamay.

Wala pong nagbabawal sa paggamit ng condoms, pills, injectables, IUDs, at iba pang family planning supplies sa bansang ito. Ang lahat po ng aking mga nabanggit ay maaari nating mabili saanmang lugar rito sa Pilipinas.

Marahil, iniisip ng ilan na ang kalayaang ito ay nasa kamay lamang ng mga taong may pera para makapili at makabili ng nais nilang family planning method. Na ang kalayaang mamili ay kaakibat ng kakayahang magbayad. Paano nga naman ang mga mahihirap, na wala ni pambili ng pagkain? Maari bang masabing may kalayaan din sila?

Naitanong ko na rin po ang mga ito sa aking sarili. Pero ang mga bagay na ito ay matagal nang naisaalang-alang at natugunan ng ating pamahalaan.

Nais ko pong bigyang-linaw na taon-taon, naglalaan ang pamahalaan ng pondo para matugunan ang mga pangangailangan sa family planning supplies ng ating mga mahihirap na kababayan. Mapapatunayan ito ng taunang budget na ibinibigay ng kongreso sa Department of Health para ipambili ng iba't ibang klase ng family planning supplies. Sa taong ito, mayroong mahigit na 500 milyong piso na nakalaan para sa pagbili ng contraceptives. Ito po ay para sa mga kababayan nating nais gumamit ng family planning supplies ngunit walang kakayang bumili nito.

Isang katotohanan po itong hindi maaaring ipagkaila ng mga tagapagsulong ng RH bill. Ang mga mahihirap po, tulad ng mga mayayaman, ay mayroon ding kalayaan at kakayahang pumili kung ilan ang nais nilang maging anak, kung ilang taon ang pagitan ng kanilang panganganak, at higit sa lahat, kung ano ang gusto nilang gamiting family planning method, kung mayroon man.

Narito ang kabuuang listahan ng mga pondong kasalukuyang inilalaan ng pamahalaan sa Reproductive Health. Lahat po ng ito ay matatagpuan sa 2012 General Appropriations Act:

1. Health Human Resource Development- Para sa pasuweldo, pagsasanay, at maghasa sa ating health workers.

P 1,905,105,000.00

2. Capability Building (Training on NBS, BeMONC, CeMONC, ENC, Micronutrient) -

P14,431,200.00

3. Support Maternal, Newborn at Child Health at Nutrition (MNCHN) Grants sa CHDs at LGUs -

P167,000,000.00

4. Health Facilities Enhancement Program- gagamitin para maiangat at mapaghusay ang health facilities ng DOH at ng LGUs, tungo sa realisasyon ng Millennium Development Goal na naglalayong pag-igihin ang maternal health sa bansa.

P5,078,000,000.00

5. Women's Health at Safe Motherhood Project II - pangunahing layunin ng proyektong ito ang pagtatayo ng maternity o birthing clinics

P122,857,000.00

6. Family Health at Responsible Parenting Leveraging Services para sa Priority Health Program- para sa pagbili ng family planning supplies,

MNCHN Commodities- P 300,000,000.00

7. Commission on Population

1. Grants, subsidies at contributions bilang suporta sa population programs -P148,389,000.00
2. Koordinasyon ng Population Policy at mga programa P220,252,000.00

8. Family Health at Responsible Parenting- kabilang dito ang mga seminar tungkol sa birth spacing at responsible parenthood. Prayoridad ang pinakamahirap na mga pamilya. Ito ang 5.2 milyong pamilya na nasa ilalim ng national household targeting system para sa poverty reduction lists.

Reproduksyon ng Manual of Operation on Adolescent Health -P500,000.00
Family Health Guide - 35,000,000.00
Community Health Team (CHT) Organization, Training and Deployment Manual- 31,250,000.00
Community Health Team Guidebook (Helping Families Access Health Care)

9. Health Promotion -P153,230,000.00

Kung susumahin po ang lahat ng ito, umaabot po ito ng tumataginting na Php 7,876,314,212.00. Ibig sabihin po nito, kahit walang RH bill, gumagastos na ang pamahalaan ng humigit- kumulang na walong bilyong piso kada taon upang matugunan ang mga suliranin na nais solusyunan ng RH bill. Ito po ay dahil nga may mga batas na tayo na nag-aatas sa pamahalaang maglaan ng pondo para sa mga pangangailangan sa reproductive health ng bansa.

Mr. President, mga kasama, kung may ganito na tayo karami, ganito kalawak, at ganito katatatag na mga batas at programa, at kung sa kasalukuyan ay mayroon na tayong bilyon-bilyong pisong ginagastos para tugunan ang suliranin sa reproductive health ng bansa, bakit kailangan pa nating magsa-batas ng RH bill?

Ano pa ba ang gustong mangyari ng RH bill na ito para lamang maaksyunan ang sinasabi pa nilang "11 mothers dying everyday"?

Una, gusto nilang ituring na mahalagang gamot ang contraceptives. Sabi sa Section 9 ng nasabing bill, essential medicines raw ang Family Planning supplies. Gagawin ng bill na itong katumbas ng mga gamot na nagbibigay-lunas sa mga pangunahing sakit ang hormonal contraceptives, intrauterine devices, injectables at iba pang mga ligtas at legal na family planning products, kasama na ang condom.

Itong mga contraceptives na ito, tulad ng condom, na hindi naman nakapagpapagaling ng kahit anumang sakit, ay gustong ituring ng RH bill na isa sa mga pangunahing gamot ng pamahalaan para mabigyan ang mga ito ng mas malaking pondo, gaya ng pondong inilalaan sa pneumonia, bronchitis, diarrhea, influenza, hypertension, at iba pang karamdamang kabilang sa top 10 causes ng pagkamatay sa ating bansa.

Mr. President, lubhang mababa ang tatlong prosyento (3%) ng GDP na kasalukuyang inilalalaan natin para sa kalusugan sa ating bansa. Kung isasama pa natin ang mga condoms, IUDs, at iba pang uri ng contraceptives sa klasipikasyon ng pangunahing gamot, tiyak na makikihati pa ito sa kakarampot na ngang pondong nakalaan para sa mga pangunahing sakit sa bansa tulad ng heart diseases, cancer, tuberculosis at respiratory ailments. Kapag nangyari ito, lalabas na mas binibigyan pa natin ng importansya ang pagpigil sa buhay kaysa sa pag- ligtas nito.

Pangalawa, isinusulong ng RH Bill ang insersyon ng Section 3 (i) sa panukalang batas. Sabi sa nasabing probisyon, bagamat hindi nito inaamyendahan ang batas na nagpaparusa sa aborsyon, titiyakin ng pamahalaan na magagamot ang lahat ng mga babaeng nangangailangan ng pangangalaga dahil sa post-abortion complications, at mabibigyan rin ng pagpapayong makatao, hindi mapanghusga, at may malasakit sa babae.

Mr. President, hindi natin kailangang isabatas ang ganitong probisyon. Bakit kailangan pang gawing batas ito?

Kung susuriin ng higit na malapitan ang probisyong ito, maaaring makahikayat pa ito sa marami na magsagawa ng aborsyon sa kanilang sarili. Dahil nangako naman ang gobyernong pagkatapos nilang magsagawa ng aborsyon, gagamutin sila sa paraang makatao, walang pag-huhusga, at may malasakit na pamamaraan. Sana po ay maging mas maingat tayo sa ganitong probisyon dahil puwede po itong ituring na pagpayag na gawin ng kaliwang kamay ang hindi kayang gawin ng ating kanang kamay.

Hindi po malayong mangyaring maabuso ang probisyong ito. Maaaring may mga walang konsensya o hindi matitinong doktor at kumadrona sa mga ospital ang madaling makapagsasagawa ng aborsyon, at magpapalusot na lamang na ginawa nila ito upang agapan ang kumplikasyon ng aborsyon. Napakadaling mailulusot ng mga ganitong klaseng tao sa ospital ang abortion procedure bilang isang operasyon para ingatan o hadlangan ang pagkakaroon ng impeksyon dala ng mga komplikasyon mula sa pagpapalaglag. Hindi na nila kailangang magtago; maaari na nilang gawin ito sa kabunyagan ng liwanag. Kayang-kaya na nilang magsagawa ng aborsyon ng lantaran, basta maging kasabwat nila ang pasyente na kunwari ay inaagapan lang ang komplikasyon, pero ang totoo ay nagpapalaglag. May magsusumbong bang pasyente? Sentido kumon lang na wala dahil ipinagbabawal ang aborsyon sa batas natin. Hindi mo tuloy maiwasang isipin na gusto lang ng mga taong itong makalusot sa pagsunod sa ating batas.

Hindi sa madumi ang isip ko, pero bakit kaya pinasukan ng probisyon sa aborsyon ang bill na ito? Hindi kaya may kinalaman po rito ang nabanggit ko sa Part II ng aking turno en contra na may mga international organizations na nagsusulong ng aborsyon sa ating bansa? Maari pong ang probisyong ito ay may kaugnayan sa isinulat ni Douglas Sylva, Phd. noong March 4, 2004 sa ipinahayag ni Sec. General Kofi Annan ng United Nations sa isa sa kanyang mga talumpati na "in countries where abortion is illegal, we must find ways how to skirt these "restrictive abortion laws"?

Pangatlo, isa pang tugon ng RH bill sa "11 mothers dying everyday"' ay ang Section 9 kung saan itinatakda ang pagkakaroon ng regular na purchase ng family planning supplies sa lahat ng pambansa at lokal na ospital, pati na sa panlalawigan, panlungsod, at municipal health offices.

Ang epekto po nito, magiging obligado ang mga lokal na pamahalaan na maglaan ng pondo para sa pagbili ng mga sinasabi nilang mahahalagang gamot na contraceptives at iba pang family planning supplies.

Ang problema po, maaaring labag po ito sa ating Konstitusyon.

Nakadambana sa ating Konstitusyon ang pagkakaroon ng lokal na na autonomiya ng local government units. Nangangahulugan itong anuman ang mangyari, kailangang igalang ng Kongreso ang autonomiya ng pamahalaang lokal. Isinabatas ang Local Government Code para tiyaking hindi rin naman aabuso ang mga pinuno ng LGU.

Kinikilala ng ating Konstitusyon na ang iba't ibang lokalidad sa ating bansa ay may iba't-ibang pangangailangan, at ang mga namumuno sa bawat lugar ang higit na nakakaalam kung ano ang higit na kailangan ng kanilang nasasakupan, at kung ano ang mas makabubuti para sa kanilang lokalidad.

Sinasabi ng mga tagapagsulong ng RH bill na para sila sa Freedom of Choice o sa kalayaang makapamili, pero hindi ko maintidihan na sila pa ang magkakait sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan ng kalayaang pumili ng programang angkop para sa kanilang mga mamamayan. Bakit kailangang igapos ng RH bill na ito ang mga kamay ng mga lokal na opisyal?

Sa mga sinasabi nilang mga siyudad, munisipalidad at probinsya na tumututol sa pagpapatupad ng mga programa sa reproductive health, dito papasok ang responsibilidad ng Department of Health. Ang DOH ang kinakailangang kumilos sa mga pagkakataong hindi sumusuporta ang LGU head sa mga programa para sa family health. Ang P7.8 billion na pondo para sa family and reproductive health program ay para sa lahat. Dapat itong ipatupad ng Department of Health para sa lahat. Mr. President, hindi na kailangang ipasa ang RH bill. Lahat ng mga agam-agam ng mga nagsusulong ng RH bill ay matagal nang pinatahimik at tinugunan ng mga batas at programang mayroon na tayo sa kasalukuyan. Hindi nagkukulang ang pamahalaan sa paglalaan ng pondo sa mga programang makakatulong sa ating kababaihan at sa kanilang mga sanggol.

Hindi natin kailangan ang RH bill para lamang maglaan ng 3.5billion piso gaya ng nabanggit sa interpelasyon na isinagawa ni Sen. Lapid kay Sen. Pia Cayetano para sa mga condoms, IUDs, pills, injectables at iba pang family planning supplies. Hindi ito ang tamang solusyon sa mga nanay na namamatay sa pagdadalantao. Hindi ito ang tamang solusyon sa pagsasalba sa mga sanggol na namamatay sa malnutrisyon. Hindi ito ang solusyon sa kahirapan ng ating bansa. Hindi ito ang magbibigay ng kasagutan sa suliranin sa populasyon, kung mayroon man.

Bago natin ilaan ang 3.5billion sa mga contraceptives, maisip sana natin ang mga walang-malay na sanggol sa sinapupunan na pagkakaitan natin ng pagkakataong mabuhay. Bigyan po natin sila ng pagkakataong masilayan ang mundong ating ginagalawan. Hindi po sakop ng ating kapangyarihan na hadlangan ang buhay sa mundong ito.

Bago natin ituring na pangunahin at mahalagang gamot ang mga condoms, IUDs, pills at iba pang mga family planning supplies, isaalang-alang muna natin at huwag ipagsawalang-bahala ang mga kasamaang maaaring idulot ng mga ito, hindi lamang sa kalusugan ng ating kababaihan at mga bata, ngunit higit pa rito, sa kaugalian ng bawat Pilipino. Huwag sana nating iisang-tabi ang mga nakababahalang epekto ng mga ito sa kalusugan ng mga kababaihan, lalong-lalo na ang nakamamatay na breast cancer. Mismong ang World Health Organization na po ang nagpapatunay niyan at madaming pang mga eksperto sa medisina at agham mula sa iba't ibang parte ng mundo. Mr. President, hindi naman po natin ipinagsasawalang-bahala ang buhay ng mga inang namamatay sa panganganak. Ngunit hindi ang contraceptives ang magliligtas sa kanilang buhay. Hindi ang pagpigil sa pag-usbong ng walang malay na buhay sa sinapupunan ang solusyon para mabawasan ang bilang ng mga inang namatatay sa panganganak. Malabis ang pagbibigay-halaga ng RH Bill sa contraception, habang isinasantabi naman nito ang iba pang mahahalagang bagay, gaya ng pagpapagamot at pag-aalaga sa mga maysakit at namamatay.

Ginoong Pangulo, mga kasama, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak na pakinggan ang aking mga kontra argumento.

Ito ang iiwan kong mga salita: Iilan ang magiging dakila sa pagbali ng kasaysayan, subalit bawat isa sa atin ay maaaring kumilos, gaano man kaliit, para ibahin ang takbo ng mga pangyayari. Kapag pinagsama-sama ang ating munting pagkilos, makalilikha tayo ng totalidad na magmamarka sa kabuuan ng kasaysayan ng henerasyong ito. Ang mga hindi-mabilang na iba't ibang galaw ng katapangan at paninindigan ang humuhubog sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tuwing naninindigan tayo para sa isang paniniwala, tuwing kumikilos tayo para mapabuti ang buhay ng iba, tuwing nilalabanan natin ang kawalan ng katarungan, nakalilikha tayo ng maliliit na galaw. Kapag nagkasama-sama ang mumunting galaw na mga ito, bubuo ito ng isang malakas na puwersang kayang magpabagsak maging ng pinakamatatag na dingding ng opresyon. Maraming salamat po.

News Latest News Feed