Press Release
June 12, 2013

Talumpati ni Senador Franklin M. Drilon
Ika-115 Taon ng Kasarinlan ng Pilipinas

MANINGNING NA NAKARAAN; HINAHARAP NA PUNO NG PAG-ASA

Mga Kababayan, sa araw na ito dito sa makasaysayang bayan ng Kawit binibigyang pugay natin ang alaala ng libo-libong Pilipino na buong tapang na naki-paglaban para sa ating kalayaan. Mga Pilipinong hindi nagdalawang-isip na isakripisyo ang kanilang mga pangarap maging ang kanilang mga buhay upang mapalaya ang ating minamahal na bansa mula sa mga mananakop. Ipinakita nila sa mundo ang giting at tapang ng mga Pilipino. Sanhi ng mga pagkilos na ito naitalaga ang unang demokrasya sa Asya.

Today, we stand on this hallowed ground, proud and honored, for being citizens of this democracy-loving nation. As we celebrate the 115th anniversary of Philippine independence, let us relive the magnificent moment when our heroes of the Philippine revolution, led by General Emilio Aguinaldo raised the Philippine flag. What was thought to be impossible then, became possible on that remarkable day, 115 years ago. With pride and joy, we celebrate our rich heritage and glorious past, and everything that made us --- Filipinos --- who we are today.

Kailanman hindi nawala ang tiwala ng mga Pilipino sa demokrasya. Totoong may mga pagkakataong dumaan tayo sa madidilim na nakaraan sa ating kasaysayan. Ngunit kailanman ay hindi tayo nagpatalo sa takot at pangamba. Nakipaglaban tayo upang maibalik ang mga demokratikong institusyon at ipagpatuloy ang mga adhikain ng demokrasya.

Sa isang demokrasya, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa mga mamamayan.

Ipinakita ng mga Pilipino nitong nakaraang halalan na sila mismo ang nagnanais na patuloy na tahakin ang "daang matuwid".

Ang mabuting pamamahala at matatag na pamumuno - ito ang bumubuo sa pangarap ng matibay na pundasyong politikal ng ating mga kababayan. Hindi binitiwan ng mga Pilipino ang layuning ito kahit pa may mga nagsasabing hindi kailanman makakamit ng ating bansa ang kasaganaan dahil sa bulok na sistemang politikal at kultura.

Mga minamahal kong kababayan, kailangang ipagpatuloy natin ang pananampalataya sa Diyos, pagtitiwala sa ating pamahalan at sa ating mga sarili. Kailangang magkaisa tayo upang makamit natin ang ating pangarap na isang maunlad at payapang bansa.

Ang resulta ng nakaraang halalan ay salamin ng kagustuhan ng ating mga mamamayan: Ang isang mabuting pamahalaan. Nagsalita na ang ating mga mamamayan. Pagod na sila sa uri ng pamamahalang itinutulak lamang ang pansariling interes at ambisyon. Nais nila ng makatotohanan at makabuluhang pagbabago.

Kahit na nagkaroon ng pagkakahati ng pamilya komunidad at mga kaibigan nitong nakaraang halalan, kailangan nating magpatuloy sa ating mga pangarap. Kailangan nating magsama-sama upang makuha natin ang ating mga pangarap bilang isang bansa.

Mga Kababayan, sa nakaraang taon, nakita natin ang pagbabago sa buhay nating lahat dahil sa mabuting pamamahala at mga reporma na pi-nai-iral ng Pangulong Noynoy Aquino.

Una, umangat ng 7.8% ang ating Gross Domestic Product, at lumago ang ating ekonomiya.

Pangalawa, sa ilalim ng programang "Pangtawid Pamilyang Pilipino" mahigit sa tatlong milyon siyam na ra-ang libong mahihirap na pamilyang Pilipino ay nabibigyan ng isang libo apat na daang piso bawat buwan. Mahigit sa apat na pong bilyong piso ang nakalaan sa ating budget para lamang sa programang ito.

Pangatlo, mahigit sa limang milyong mahihirap na pamilyang Pilipino ang naipasok natin sa PHILHEALTH, at nabibigyan ng libreng gamut at hospitalisasyon.

Pang-apat, mahigit sa anim na pot anim na libong silid paaralan ang pinapagawa ng Pamahalaang Aquino upang mabigyan ng maayos na edukasyon ang ating mga kabataan.

Sa kabila nito, tanggap ng inyong lingkod na marami pang kailangang gawin. Mas magiging makabuluhan para sa ating mamamayan ang mga programang ito kung mararamdaman nila ang pagbabagong ito sa kanilang buhay. Ang pinakamalaking hamon ngayon ay kung paano isalin ang tagumpay na ito tungo sa magandang kinabukasan ng ating mga mamamayan.

Bago ako magtapos, nais kong ipaalala sa inyo na binigyang daan ng mga sakripirsyo at kabayanihan ng ating mga ninuno ang ating tinatamasang demokrasya sa kasalukuyan. Bigyan natin ng dangal ang pamanang ito sa pamamagitan ng patuloy nating kontribusyon sa pagbuo ng ating bansa. Gaano mang kaliit na katapatan kabaitan at kabayanihan ay magdudulot ng malaking pagbabago.

Bawat araw ay humaharap tayo sa mga pagsubok. Piliin natin ang daan na tutupad sa ating pangarap na pang-matagalang kapayapaan at kaunlaran para sa ating bansa. Ang daang ito ay ang "daang matuwid".

Maraming salamat po! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino!

News Latest News Feed