Press Release
September 15, 2013

Speech of Senate President Franklin M. Drilon
115th Anniversary of the Opening of Malolos Congress
Barasoain Church, Malolos, Bulacan
15 September 2013

Ika-115 Anibersaryo ng Pagbubukas ng Kongreso ng Malolos

Magandang umaga po sa inyong lahat.

Lubos ko pong ikinararangal na ipagdiwang, kasama ninyo ngayong umaga, ang ika-isandaan at labin-limang anibersaryo ng Pagbubukas ng Kongreso ng Malolos.

Nais kong bigyang diin na nagbuwis ng dugo, pawis, luha, at buhay ang ating mga ninuno upang makamit natin ang mini-mithing kalayaan. Matapos ang mahaba at masalimuot na pakikipag-laban, nai-bigay sa ating mga Pilipino ang pagkaka-taong pamunuan ang ating sariling bayan noong ika-labing lima ng Setyembre, isang libo, walong daan-siyam na-pu't- walo. Ito ang araw na nagbukas ang Kongreso dito sa makasaysayang bayan ng Malolos, upang balangkasin ang isang Konstitusyon para sa isang bagong Republika.

Habang ipinagdiriwang natin ang makasaysayang araw na ito, sama-sama nating gunitain ang mga kaganapan at mga paghamong hinarap ng ating mga ninuno noon. Kasabay ng pag-asang tuluyan nang makalaya ang ating bansa mula sa mga mananakop na Kastila, nilagdaan naman ng Amerika at Espanya ang Treaty of Paris noong ika-sampu ng Disyembre, isang libo, walong daan-siyam na pu't-walo. Nakasaad sa kasunduang ito ang pagbibigay ng Espanya sa Amerika ng lahat ng karapatan nito sa Pilipinas.

Umusbong ang galit ng mga Pilipino dahil na rin sa Treaty of Paris. Kaya't sa harap ng malaking paghamong ito, ina-prubahan ng Kongreso ng Malolos ang Malolos Constitution noong ika-dalawampu ng Enero, isang libo, walong daan-siyam na pu't-siyam.

Muli natin ginugunita ngayon ang kahanga-hangang katangian ng mga taong bumuo ng Kongreso ng Malolos. Ang konstitusyong kanilang binuo ay pagpapa-hayag ng katatagan at kagustuhan ng mga Pilipino na pamunuan ang kanilang sariling bayan, at pairalin ito sa mga demokratikong pamamaraan.

Mahal kong mga kababayan. Isang daan at labin-limang taon, mula nang matupad ang kaganapang ito sa Barasoain Church, hinihimok ko kayong lahat--huwag pabayaang mabaòn na lamang sa kasaysayan ang mga pagsasakripisyo ng ating mga ninuno.

Utang natin ang ating kalayaan sa ating mga ninuno na may determinasyong matupad ang pangarap ng ating mga kababayan--ang pangarap na makamit ang isang malayang bansa. Kalakip ng kalayaang ito ay ang tungkulin na patuloy itong alagaan para sa ating mga ninuno. Palagi nating ipa-alala sa ating mga anak ang mga pakikipag-laban at paghihirap ng ating mga ninuno upang makamit ang kalayaang ating tinatamasa sa kasalukuyan.

Mga kababayan, mula noong binuksan ang kongreso ng Malolos, marami na tayong nakitang magigiting na mambabatas--sina Recto, Tañada, Salonga, Ninoy, Diokno, Ople at marami pang iba. Humanga tayo sa kanilang galing at talino. Hinangaan din natin ang kanilang mga prinsipyo. Maraming mga pagkaka-taong ipinagmalaki natin ang Kongreso ng kasalukuyang panahon. Sa ngayon, alam po nating lahat, na mayroong hinaharap na kontrobersiya ang ating Kongreso. Dahil sa pork barrel scam, may galit sa puso ng bawat Pilipino, hindi lamang sa mga sangkot sa anomalyang ito, kundi maging sa buong Kongreso mismo.

Nakikinig at tinutugunan po ng ating pamahalaan ang hinaing ng ating mga mamamayan. Nakikinig po ang inyong senado. Nakikinig po ang inyong abang lingkod. Gagawin ko po sa abot ng aking kakayahan ang mga hakbang upang maibalik ang tiwala ng ating mga kababayan sa ating kongreso. Ako po ay naniniwala na pag-natapos ang kasalukuyang imbestigasyon na ginagawa ng NBI at OMBUDSMAN, at masampahan ng kaso at maparusahan ang mga nagkasala babalik ang nawawalang tiwala ng ating mga kababayan sa kongreso bilang haligi ng demokrasya sa ating bansa.

I see the crises today as an opportunity for us to strengthen Congress as an institution of democracy. We are going through a cleansing process--which process is possible because our democratic system of government is working. The on-going investigation in the Senate and the NBI, and the expected filing of the cases with the ombudsman tomorrow, are clear manifestations of the adherence of President Aquino's administration to the principles of accountability and transparency, which in contrast, could not have happened in the previous administration. We hear our people's clamor for accountability. They will not be denied. We will hold ourselves accountable. And, I repeat, this will strengthen our democracy that our forefathers in the Malolos Congress wanted to leave to the future generations.

Tiwala po akong malalampasan ng Kongreso at Senado ang krisis na ito. Ang inyong Kongreso ay mananatiling matatag na instituyon. Uulitin ko. Lahat po ay ating gagawin upang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Kongreso.

Asahan po ninyo, na kahit nakabalot sa krises ang kongreso ngayon, patuloy po naming gagampanan ang aming mga tungkulin sa taong bayan. Bukas, ipapasa na po sa Senado ang batas na magpapaliban ng halalan ng sangguniang kabataan. Bago matapos ang buwang ito, tatalakayin ng senado ang Freedom of Information bill, isang panukalang batas na magpapatibay ng demokrasya sa ating bansa. At bago matapos ang taong ito, ipapasa natin ang 2014 budyet na siyang makapagbibigay ng karagdagang trabaho sa ating mga manggagawa, libreng edukasyon sa ating kabataan, disenteng pabahay at mas malawak na PHILHEALTH at 4 Ps program sa ating mahihirap na kababayan.

Ngayon, lahat po tayo ay nakatayo sa makasaysayang lugar na ito at ginugunita ang isang kasaysayang patuloy na nagbibigay sa atin ng pagmamalaki, at karangalan. Hayaan po nating patuloy na akayin tayo ng Kongreso ng Malolos, tungo sa nasyonalismo at pag-pupunyagi para sa demokrasya. Hayaan po nating manatili ito sa ating mga puso.

Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat.

News Latest News Feed