Press Release
February 22, 2014

Speech of Senator Maria Lourdes Binay on the Caravan of Hope
with the theme: "Jesus is Coming" of the Seventh-day Adventist Church

Liwasang Bonifacio, February 22, 2014

Isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat na naririto sa Liwasang Bonifacio.

Binabati ko po lahat ng mga namumuno't kasapi ng Seventh-day Adventist Church na ngayon ay nagdiriwang ng kanilang Caravan of Hope na pinamagatang "Jesus is Coming".

Marami pong salamat sa pag-imbita sa akin para makasama kayo sa inyong ispiritwal na pagtitipon na ito.

In the Philippines, the Seventh-day Adventist has steadily grown from 12 converts who joined the very first Adventist Church established in Sta. Ana, Manila way back in 1911. At sa taong ito po, kayo ho ay binubuo na ng 537,329 followers at ang simbahan niyo ho ay 4,203 na ho.

Your task of spreading the faith in God should serve as an example for our countrymen that through prayers, nothing is impossible.

Napakahalaga po na ipaalala ang importansya ng pananampalataya sa mga Pilipino lalo na sa mga panahon na nahaharap tayo sa napakaraming hamon sa ating mga buhay.

In many instances, prayers keep Filipinos afloat in times of challenges and disasters.

It is hope from our faith in God which gives us strength in times when everything looked bleak, when we would have given up.

Naniniwala po ako na malaki ang naitutulong ng Seventh-day Adventist Church sa ating mga kababayan na maaaring nawawalan na ng pag-asa, lalo na sa panahon ng kalamidad at paghihirap.

Sa kabila ng mga pighati, mayroong liwanag at galak na sa atin ay naghihintay. Ang mga ito ay testimonya sa nalalapit na ikalawang pagbabalik ni Hesus upang tayo ay iligtas, pagpalain at bigyan ng lakas upang malampasan ang ating mga kinahaharap na mga pagsubok.

Tanging sa diwa ng Biblia at ang pangakong pagbabalik ng ating Tagapagtubos ang siyang nagpapatibay sa ating pananampalataya, at nagsisilbing tala sa ating mga kapatid at sa maraming Pilipino sa magandang bukas na nakaatang sa atin.

Thank you for letting people know that despite the hardships of life, there is always hope. Thank you for believing that the ultimate demonstration of love is to serve--as shown by your extensive work in humanitarian aid and community development.

Sana po ay maipagpatuloy ninyo ang inyong mabuting gawain para sa ating mga kapatid at kababayan.

Ipagpatuloy po natin ang pagtulong sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan at lagi po tayong manalig na anumang hamon sa hinaharap ay ating malalampasan kung tayo ay mananalig kay Hesus.

Muli, nais ko pong magpasalamat, lalo na po kay Congressman Abayon sa pag-imbita po sa akin na makasama kayong lahat sa inyong ispiritwal na pagsasama.

Muli po ay binabati ko ang Seventh-day Adventist Church. Sana po sa darating na Mayo ay maimbitahan niyo ako muli. Sana po sa tulong ng Panginoon, pagdating ng Mayo ay makasama niyo na ho ang ating Vice President.

Muli po ay maraming, maraming salamat at purihin si Hesus!

News Latest News Feed