Press Release
February 25, 2018

MENSAHE PARA SA IKA-32 ANIBERSARYO NG EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION

Sa nangibabaw na takot at pananahimik sa lipunan noon, tumagal sa panunungkulan ang diktador na si Marcos sa loob ng dalawampu't isang taon. Dalawampu't isang taon na nagresulta sa libu-libong pagpatay, ilegal na pag-aresto, labis na pagpapahirap at pagpapakulong, di-mabilang na desaparecidos, paglobo ng utang ng Pilipinas, at lalong pagkalam ng sikmura ng maraming Pilipino habang patuloy na nagpakasasa sa kabang-bayan ang mga crony ng diktador.

Tatlumpu't dalawang taon ang nakaraan, may mga ina at amang nagtungo dito sa EDSA, tumindig para sa kanilang prinsipyo, para sa kanilang karapatan, at para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. May mga naulila, na nabuhayan ng loob at buong tapang na sumigaw para sa hustisya sa mga biktima ng pang-aabuso at karahasan ng Batas Militar. May mga pari at madreng iniharang ang sarili sa mga baril at tangke ng sundalo, tangan ay bulaklak at dasal upang manaig ang malasakit ng Pilipino sa kapwa Pilipino.

Ngayon, muling nagbabadya ang diktadurya at pinapatay ang demokrasya. Pinaslang ang libo-libong Pilipino. Ginawang bayani ang diktador. Ipinakulong ang inosente at kritiko ng gobyerno. Ginigipit ang media at nakikinabang sa fake news. Ipinamimigay ang ating teritoryo. Ngayon naman, gustong palitan ang Saligang Batas para lamang maging unlimited ang kanilang mga termino.

Hahayaan ba nating mabalewala ang demokrasyang ipinaglaban ng milyon-milyong Pilipino na hinangaan ng buong mundo? Magwawalang-kibo na lang ba tayo sa lantarang panlilinlang sa taumbayan?

Sana po ay magpatuloy pa ang mga ganitong pagkilos, upang mamulat ang marami pa nating kababayan sa katotohanan, at magbalik ang liwanag ng katarungan sa ating Inang bayan.

Isang mapagpalayang paggunita at pagsasabuhay ng EDSA People Power Revolution sa ating lahat.

News Latest News Feed