Press Release
May 9, 2018

SOLIDARITY MESSAGE FOR THE JERICHO MARCH FOR JUSTICE

On May 11, Catholic and Evangelical groups will be holding the Jericho March for Justice in Padre Faura, Manila to persuade the Supreme Court to dismiss the Quo Warranto petition filed against Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Various groups and individuals advocating for rule of law and judicial independence will gather around the Supreme Court as early as 4am where participants will pray for our nation and call for justice and truth to prevail.

I encourage my fellow leaders and our countrymen to join the Jericho March to speak out and stand up for the Constitution and our democratic principles. Together, let us speak as one and urge the Supreme Court Justices to fulfill their moral obligation to uphold our values and ideals, and respect the system of checks and balances in government.

Hindi po nagbabago ang ating paniniwala at paninindigan: Labag sa Saligang Batas ang Quo Warranto petition laban kay CJ Sereno. Gaya ng nakasaad sa ating Konstitusyon, walang kapangyarihan ang Korte Suprema na magtanggal ng nakaupong Mahistrado dahil maaari lamang itong magawa sa pamamagitan ng impeachment na tanging Senado lamang ang may kapangyarihan.

Sa rehimeng ito, pinapaslang na nga po ang mga kababayan natin nang walang kalaban-laban, ginigipit ang mga lumalaban para sa tama at makatwiran, at ngayon naman, pilit na ring kinikitil ang sistemang pangkatarungan. Ano pang aasahan nating hustisya, kung ang mismong huling sandigan natin para itaguyod at protektahan ito laban sa mga mapagsamantala at mapaniil ay naiimpluwensyahan na rin ng politika at pansariling agenda?

Nakasaad nga po sa Bibliya ang unang tinaguriang "Jericho March" bilang bahagi ng paglalakbay ng mga taga-Israel para marating ang Lupang Pangako sa kanila ng Panginoon. Dito, sama-sama sila sa mapayapang pagmartsa at panalangin para matibag ang pader ng lungsod ng Jericho at makapagpatuloy sa kanilang misyon.

Bilang nagkakaisang Pilipino, ipamalas din natin ang tibay ng ating pananampalataya upang tibagin ang paghahari-harian ng mga mapagsamantala sa kapangyarihan. Panahon na para sama-samang manindigan bago mahuli ang lahat kung kailan niyurakan at ipinagkait na sa atin ang ating mga kalayaan at karapatan. Sa pagkakaisa at sa gabay ng Panginoon, tiyak na laging mananaig ang katotohanan, katwiran, at katarungan sa ating Inang Bayan.

Tuloy ang laban! Tuloy ang martsa para sa katarungan!

News Latest News Feed