Press Release
June 17, 2018

MENSAHE PARA SA ARAW NG MGA AMA

Bilang anak, mapalad ako na magkaroon ng isang ama na responsable, disente, may takot sa Diyos at marangal na itinaguyod ang aming pamilya sa abot ng kanyang makakaya. Wala na po siya sa piling namin ngayon, subalit ang mga aral at halimbawa niya ay nananatili, na siya namang gumagabay sa amin sa piniling propesyon at sa pagtataguyod ng sarili naming pamilya.

Ngayong nakararanas ako ng politikal na panggigipit at tinatapak-tapakan ang aking dignidad at pagkatao ng rehimeng Duterte, alam ko na kung nabubuhay pa ang aking ama, siya ang unang-unang magtatanggol sa akin. Bilang isa ring abogado, patutunayan niyang isa akong inosente, at dapat lamang na ibasura ang mga gawa-gawang kaso laban sa akin. Marahil nga, kahit ngayon, nananawagan siya sa Diyos ng katarungan. Kaya naman sa panahong ito ng matinding pagsubok sa aking buhay at sa aming pamilya, sa kabila ng lungkot, sa kanya rin ako humuhugot ng lakas at tatag ng loob na patuloy na lumaban. Gaya ng sabi niya: Huwag kang matakot basta't alam mong nasa panig ka ng tama at makatarungan.

Kasabay ng ating pagdiriwang ng Araw ng mga Ama, mangibabaw sana ang halaga ng pagbubuklod, respeto at pagkakaunawaan sa isa't isa. Para sa mga gaya kong nangungulila sa kanilang mga ulirang ama, patuloy nawa natin silang gawing inspirasyon sa pagkalinga sa ating pamilya.

Ipanalangin din natin ang mga ama at ang kanilang pamilya, na pinaslang nang walang kalaban-laban, lalo na ang mga inosenteng nadamay lamang sa pekeng War on Drugs ng rehimeng Duterte. Ipanalangin natin ang mga pari, na nagsisilbi ring ama sa kanilang mga parokya at Simbahan, na biktima na rin ng mga karumal-dumal na pagpatay--sina Fr. Marcelito Paez, Fr. Mark Ventura, at Fr. Richmond Nilo. Sinasalamin ng pagpaslang sa kanila ang kawalang-galang sa Diyos at sa Simbahang Katolika.

Sa madilim na yugto ng ating kasaysayan, makatutulong sana kung ang itinuturing na ama ng bayan ay siyang nangunguna sa atin sa liwanag. Pero kabaligtaran ang nangyayari, dahil siya pa ang mismong nagdadala sa atin sa dilim at kapahamakan. Sa puntong ito, tungkulin nating mga mamamayan, bilang mga anak ng Inang Bayan, na itama ang mali at ituwid ang landas na ating tinatahak tungo sa kaayusan at katarungan sa ating lipunan.

Isang makahulugang pagdiriwang po sa ating lahat.

LEILA M. DE LIMA 

 

News Latest News Feed