Press Release
February 24, 2020

Dispatch from Crame No. 723:
Pahayag ni Sen. Leila M. De Lima ukol sa Pagdinig ng Senado sa usapin ng Franchise Renewal ng ABS-CBN

2/24/2020

Ang pag-usad ng pagdinig ng Senado ngayong araw ukol sa prangkisa ng ABS-CBN ay isang positibong hakbang sa maraming antas at aspeto.

Unang-una: nakasalalay rito ang karapatan sa pamamayag ng ABS-CBN. Isa itong batayang karapatan sa ating Saligang Batas na hindi maaaring ipagkait kaninuman, maliban lamang kung may exceptional at mahigpit na kadahilanan, na walang-wala naman sa sitwasyon ng ABS-CBN. Ito ang pinakamalaking rason kung bakit dapat na maibasura ang quo warranto petition ng gobyerno laban sa nasabing network.

Ikalawa: kaakibat din dito ang karapatan sa impormasyon ng publiko na pinoprotektahan din sa ating Konstitusyon. Mula sa simpleng mga payo sa buhay, pamumuhay at relasyon, hanggang sa mga mabibigat na talakayan ukol sa mga isyu ng bayan at mundo, umaaasa sa impormasyon at opinyon ang maraming Pilipino sa mga programa ng ABS-CBN.

Ikatlo: hindi matatawaran ang ambag ng ABS-CBN sa sining, kalinangan at kasiyahan ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Kitang-kita at damang-dama ito sa malaking tiwalang ibinibigay ng mga manonood ng ABS-CBN, at sa yumayabong na kulturang Pilipino na patuloy na pinayayaman ng mga programa nito.

Ikaapat: nakataya rin dito ang trabaho at kapakanan ng higit pa sa 11,000 na manggagawa at mga pamilya nila na maaaring maapektuhan ng pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN.

Marami pang samu't saring rason kung bakit mahalaga ang pagdinig ng Senado, at sana na rin sa House of Representatives ukol sa isyung ito. Dasal ko na ang aking mga kasamahang mambabatas ay pumanig sa kapakanan ng taumbayan at hindi kumiling sa makitid at makasariling interes ng iilan. Sana rin ay mangibabaw ang integridad at kalayaan ng ating mga demokratikong institusyon sa napakahalagang usaping ito. ###

(Access the handwritten version of Dispatch from Crame No. 723, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_723)

News Latest News Feed