Press Release
March 24, 2020

Release last tranche of 2018-2019 student subsidies to bear virus brunt - Gatchalian

Senator Win Gatchalian is urging both the Department of Education (DepEd) and the Commission on Higher Education (CHED) to fast-track the release of the last tranche of student subsidies for school year 2018-2019 under their respective programs: the Senior High School Voucher Program (SHS VP) and the Tertiary Education Subsidy (TES). According to Gatchalian, this would help families who are bearing the socio-economic impact of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Gatchalian added that aside from bringing financial relief to affected families, the disbursement of these funds would help in the upkeep of private schools, including the advanced salaries and 13th month pay of teachers and other school personnel.

"Kung may tamang panahon para putulin ng DepEd at CHED ang red tape, ito na ang pagkakataong gawin nila ito. Ngayong nasa gitna tayo ng isang matinding krisis dahil sa COVID-19, malaking ginhawa ang maitutulong ng voucher program at TES sa ating mga mag-aaral, mga magulang, mga guro, at mga kawani ng paaralan," said Gatchalian, Chairman of the Senate Committee on Basic Education Arts and Culture.

The SHS VP is a financial assistance program for disadvantaged but qualified learners to study in private schools, state and local universities and colleges, (SUCs and LUCs), and technical and vocational institutions. For SY 2018-2019, vouchers amount between P14,000-P22,500, depending on the qualified recipient's location.

The SHS VP has incurred a total deficit of P14.1 billion for fiscal year 2019, which covers fund requirements until the end of SY 2018-2019. This deficit will be charged to DepEd's 2020 budget, which allocates P23.93 billion for the said program. The SHS VP currently supports more than 1.2 million learners.

The TES, one of the components of the Universal Access to Quality Tertiary Education Act (Republic Act 10931) or the free tuition law, provides a maximum of P40,000 per student for education-related costs, including books, transportation, board and lodging, and other allowances. For SY 2018-2019, TES has a P16 billion allocation for 300,000 students and more than P4.7 billion are paid to SUCs and LUCs as of December 31, 2018.

Gatchalian is aco-author and co-sponsor of the free tuition law and has called for its improved implementation.

###

Gatchalian: tulong pinansyal para sa mga mag-aaral dapat nang ipamahagi

Hinimok ni Senador Win Gatchalian ang Department of Education o DepEd at ang Commission on Higher Education o CHED na madaliin ang pagpapamahagi ng tulong pinansiyal na dapat sana ay ibinigay na sa mga mag-aaral sa pagwawakas ng School Year 2018-2019. Ang tulong pinansyal na ito ay ibinibigay sa ilalim ng mga programang Senior High School Voucher Program o SHS VP ng DepEd at ang Tertiary Education Subsidy o TES ng CHED.

Ayon kay Gatchalian, makakapagbigay ito ng ginhawa sa mga pamilyang apektado ng krisis na dulot ng coronavirus disease o COVID-19. Maliban sa pagsisilbing ayuda para sa mga pamilyang apektado ng COVID-19, makatutulong din ang pondong ito sa mga pribadong paaralan, lalo na sa pagbibigay ng paunang sahod at 13th month pay ng mga kawani at guro.

"Kung may tamang panahon para putulin ng DepEd at CHED ang red tape, ito na ang pagkakataong gawin nila ito. Ngayong nasa gitna tayo ng isang matinding krisis dahil sa COVID-19, malaking ginhawa ang maitutulong ng voucher program at TES sa ating mga mag-aaral, mga magulang, mga guro, at mga kawani ng paaralan," ani Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Ang SHS VP ay isang programang nagbibigay tulong pinansyal sa mga mahuhusay ngunit nangangailangang mga mag-aaral upang makapag-aral sila sa mga pribadong paaralan, mga state at local universities and colleges, at sa mga technical and vocational institutions. Para sa School Year 2018-2019, maaaring makatanggap ang mga mag-aaral ng tulong pinansyal na nagkakahalagang labing apat na libong piso (14,000) hanggang sa mahigit dalawampu't dalawang (22,500) libong piso, depende kung saan ang lokasyon ng mga mag-aaral.

Para sa taong 2019, mahigit labing apat (14) na bilyong piso pa ang dapat bayaran ng DepEd para sa SHS VP. Ang halagang ito ay nakatakdang bayaran ng DepEd gamit ang halos dalawampu't apat (23.93) na bilyong pisong kasalukuyang budget para sa programa. Sa kasalukuyan, mahigit isang milyon at dalawang daang libong (1.2) mga mag-aaral ang bahagi ng SHS VP.

Ang TES naman ay isa sa mga bahagi ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act (Republic Act 10931) o free tuition law. Sa ilalim ng programang ito, maaaring makatanggap ang mga mag-aaral ng hanggang apatnapung (40,000) libong pisong ayuda para sa mga aklat, transportasyon, tirahan, at iba pang mga gastusin. Para sa School Year 2018-2019, may labing anim (16) na bilyong pisong nakalaan para sa TES, ngunit halos limang (4.7) bilyong piso pa lamang ang nagamit dito sa pagwawakas ng taong 2018.

Si Gatchalian ay isa sa mga may akda at nagpanakula ng free tuition law.

###

News Latest News Feed