Press Release
April 6, 2020

MENSAHE SA PAGGUNITA NG SEMANA SANTA

Ngayong Semana Santa, lubusin po sana natin ang panahong ito upang gunitain ang dakilang sakripisyo ni Hesukristo para sa ating kaligtasan, at upang magnilay at magdasal sa hinaharap nating krisis.

Let us pray for the safety of our doctors, nurses, other health workers, soldiers, police officers, other government employees, volunteers and other frontliners who are courageously fighting the pandemic and risking their lives for us.

Let us pray for the recovery and strength of the sick and their families during these trying times.

Let us pray for the protection of the elderly, the PWDs, the poor and homeless, and other vulnerable segments of our population. Sila pong bago pa man dumating ang COVID-19 ay matagal nang iniinda ang gutom, kawalan ng tiyak na pagkakakitaan, at kakulangan sa serbisyong medikal.

Let us pray for the wisdom of our leaders to discern, and for their courage to act swiftly and concertedly based on what is best for the safety and welfare of the people.

Sa harap po ng krisis na ito, ipinaaalala sa atin ang halaga ng buhay--buhay na kaloob ng Dakilang Lumikha na inialay ang Kanyang Bugtong na Anak para sa sanlibutan. Humugot tayo ng lakas at tatag kay Hesukristong tiniis at di-inalintana ang matinding pasakit at kalbaryo mailigtas lamang tayo sa ating mga kasalanan.

Manalig po tayong nariyan lagi ang Panginoon na Siyang ating gabay at tanglaw. Gaano man kadilim ang landas na ating tinatahak, gaano man kabagsik ang delubyo, gaano man kalakas ang hagupit ng unos, lilipas din ito. Mananaig tayo.

Gaya po ng nagdaang mga pagsubok, malalampasan natin ito kung mangingibabaw ang ating pagmamalasakit, pagkakaisa at pananampalataya.

(Sgd.) LEILA M. DE LIMA

PNP Custodial Center, Camp Crame

6 Abril 2020

News Latest News Feed