Press Release
April 20, 2020

Gatchalian bats for a "safe school reopening plan"

Senator Win Gatchalian said the Department of Education (DepEd) and the Department of Health (DOH) should have a "safe school reopening plan" to prevent another surge of COVID-19 cases.

While the DepEd has yet to finalize the opening of classes for the School Year (SY) 2020-2021, the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture said it is important to establish that local communities or barangays are free from COVID-19. He also emphasized the need to ensure thorough disinfection of schools, especially those that served as quarantine and treatment facilities. New supplies of books and equipment must also be provided.

The senator said that since half of COVID-19 patients tend to be asymptomatic, learners, teachers, and other school personnel need to be cleared by local health officers or by any DOH-accredited medical facility. He added that the government, through the Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) or Local Government Units' (LGUs) public-private partnerships on mass testing, should continue to shoulder the cost of testings.

Safe school reopenings, he said, should have the appropriate policies and guidelines such as regular temperature checks on students and school personnel. If students or anyone feel unwell with a cough, fever or sore throat, they should immediately be isolated and sent home or to a health facility.

Gatchalian suggests limiting physical interaction between teachers and students as much as possible and maintaining social distancing measures when school reopens. These include a ban on gatherings of more than 20 people in spaces as big as regular classrooms.

For the lawmaker, interventions and systems should be in place to ensure everyone's safety when classes open again. Schools should have adequate safe water supply, hand washing stations, and public health supplies such as alcohol, sanitizers, and thermometers. Public health programs on basic measures such as handwashing, basic hygiene, and vaccination should continue in schools too, he added.

Gatchalian likewise raised the need for teachers to be trained on emergency response in the event of infection and transmission in schools. He also said that should future rounds of school closures occur, DepEd must be ready to roll out a contingency plan to ensure the safety of learners and foster the continuity of learning.

"Ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral, mga guro, mga magulang, at mga kawani ng mga paaralan ang ating prayoridad sa pagpapasya kung kailan muling magbubukas ang klase ngayong taon. Mahalagang masiguro natin na may tamang paggabay ang ating mga paaralan at may sapat silang kakayahan na magpatupad ng mga polisiyang itataguyod ang ating kaligtasan mula sa COVID-19," said Gatchalian.

###

Plano para sa ligtas na pagbabalik-eskwela isinusulong ni Gatchalian

Hinimok ni Senador Win Gatchalian ang Department of Education o DepEd at ang Department of Health o DOH na magkaroon ng "safe school reopening plan" habang naghahanda ang DepEd para sa muling pagbubukas ng eskwela.

Bagama't wala pang desisyon kung kailan talaga magbubukas ang klase para sa School Year (SY) 2020-2021, binigyang-diin ni Gatchalian na dapat masigurong ligtas ang mga barangay at komunidad laban sa nakamamatay na sakit. Ayon din sa Chairman ng Senate Commitee on Basic Education, Arts and Culture, kailangang malinis nang husto ang mga paaralan, lalo na iyong mga ginamit bilang quarantine facilities. Dapat bago rin aniya ang mga aklat at iba pang mga kagamitan na gagamitin ng mga estudyante at guro.

Pinaalala ng senador na dahil halos kalahati ng mga pasyenteng may COVID-19 ay walang sintomas, ang mga mag-aaral, mga guro, at kawani ng mga paaralan ay dapat sumailalim sa COVID-19 testing. Ani Gatchalian, dapat ipagpatuloy ng pamahalaan ang pagsagot sa mga test na ito sa pamamagitan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, o public-private partnership ng mga lokal na pamahalaan para sa mass testing.

Kabilang dapat sa safe school reopening plan ayon sa senador ang mga hakbang tulad ng pagsusuri sa temperatura ng bawat isa sa paaralan. Sino mang makaramdam ng mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, at masakit na lalamunan ay dapat sumailalim sa isolation o pauwiin agad sa bahay o kaya ay dalhin sa isang pagamutan o anumang medical facility.

Iminungkahi ni Gatchalian ang pagpapanatili sa mga social distancing measures, kabilang ang limitadong ugnayang pisikal sa pagitan ng mga guro at mag-aaral. Patuloy dapat ang pagbabawal sa mga pagtitipon ng mahigit dalawampung tao sa mga espasyong kasing-laki lamang ng regular na silid-aralan.

Dapat din aniyang magkaroon ng mga sistema at hakbang na magtataguyod sa kalinisan at kalusugan sa paaralan. Kabilang dito ang pagkakaroon ng sapat at malinis na suplay ng tubig, mga hand washing stations, at public health supplies tulad ng alcohol, sanitizers, at thermometers. Dagdag ni Gatchalian, patuloy dapat ang mga programang nagsusulong sa tamang paghuhugas ng kamay at iba pang basic hygiene, pati na ang pagpapabakuna.

Binigyang-diin din ni Gatchalian na dapat maging handa ang mga guro sa pag-responde sakaling magkaroon ng kaso o kumalat ang sakit sa mga paaralan. Kung magkaroong muli ng suspensyon sa mga klase, dapat may nakahanda raw na contingency plan upang siguruhin ang pagpapatuloy ng edukasyon at ang kaligtasan ng bawat isa.

"Ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral, mga guro, mga magulang, at mga kawani ng mga paaralan ang ating prayoridad sa pagpapasya kung kailan muling magbubukas ang klase ngayong taon. Mahalagang masiguro natin na may tamang paggabay ang ating mga paaralan at may sapat silang kakayahan na magpatupad ng mga polisiyang itataguyod ang ating kaligtasan mula sa COVID-19," pagtatapos ni Gatchalian.

###

News Latest News Feed