Press Release
May 1, 2020

HINDI TAYO BABALIK SA DATI
Senator Risa Hontiveros' Labor Day Message
Nagkaisa and Sentro Online Labor Day Event

Nakikisa ako sa mga Pilipinong manggagawa at sa lahat ng mga manggagawa sa buong mundo ngayong Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Iba ang pagkilos ngayong taon dahil sa COVID-19 pandemic pero hindi nito binago o pinahina ang ating panawagan para sa proteksyon, karapatan, at kapakanan ng mga manggagawa. Imbes, pinalakas pa nga!

Sa panahon ng krisis na kinakaharap natin, nakita natin na ang mga manggagawa ang siyang mga frontliners. Sila ang mga nars, doktor, at health workers at kahit mga non-medical staff kagaya ng mga janitor na nagpapagaling satin. Sila ang mga factory workers, food and goods delivery drivers, sila ate't kuya sa grocery na kinakailangan natin. Sila ang mga mararangal na kawani ng gobyerno na patuloy na pumapasok para makapag-serbisyo.

Ngayon, hindi na dapat tayo makarinig ng "low-skilled" o "non-essential" worker. Naipakita sa buong mundo na sa panahon ng krisis, ang lahat ay nakaasa sa sakripisyo, sipag, at galing ng mga manggagawa. We cannot go back to the way it was: heinous working conditions, contractualization, no living wage. Right now, more than ever, workers are essential.

Hindi tayo babalik sa dati. COVID-19 highlighted the failure of a system that is oppressive to workers, that prioritizes profit over human welfare. We cannot go back to that system. Simula ngayon, tayo ay dapat nagpapanday ng isang sistemang may pagrespeto sa kapakanan, karapatan at kagalingan ng mga manggagawa. There is a new normal and this should include better working conditions and the full protection of all workers.

Sa pagpanday ng bagong sistemang makatao para sa mga manggagawa at sa lahat, makakaasa kayong kasama ninyo ako. Uring manggagawa, hukbong mapagpalaya!

News Latest News Feed