Press Release
May 1, 2020

Statement of Senator Joel Villanueva on Labor Day

Sa dakilang Araw ng Paggawa, nagpupugay po tayo sa ating mga frontline workers, sa mga tumatalima sa panawagang tigil-bahay, kahit na po nangangahulugan ito ng kasalatan sa pagkain o pagbabago sa ating mga nakasanayan.

Makasaysayan po ang Araw ng Paggawa sa panahon ng COVID-19 pandemic dahil hindi po biro ang ating laban na kinakaharap. Hindi matatawaran ang sakripisyo ng bawat isa sa atin. Ipinapanalangin po natin ang mga naglaan ng kanilang buhay sa ngalan ng kanilang tungkulin sa loob man ng ospital o sa daan.

Hindi pa tapos ang laban. Sa ECQ o GCQ man, huwag po nating hayaan na manalo ang virus na ito laban sa atin. Nasa mga kamay po nating lahat ang tagumpay sa laban na ito.

Gumagawa ng mga natatanging hakbang ang ating pamahalaan upang matulungan ang lahat ng nangangailangan. Maging ang mga nakakaangat sa buhay, malaki man o maliit, ay sama-sama sa pagtulong sa kapwa. Pinoy Bayanihan spirit, ika nga.

Nais po nating ipagpapatuloy ang pagbigay ng tulong ang lahat ng manggagawa at OFWs. Nandyan po ang AKAP at CAMP ng DOLE, at pati na rin po ang nais nating ipagpapatuloy ng ating TUPAD emergency employment program habang dahan-dahan natin binubuksan ang mga industriya at sektor. Wala po dapat na maiiwan.

Sa mga sektor na bubuksan ng paisa-isa, kinakailangan ang striktong magpapatupad ng ating OSH law o Occupational Safety and Health Standards RA 11058 sa kanilang mga lugar-paggawa tulad ng paggamit ng personal protective equipment at kasama na rin po ang social distancing. Para sa ibang mga sektor at industriya, hinihikayat po natin ang pagpatupad ng mga Work From Home schemes alinsunod sa ating Telecommuting Law o RA 11165.

Kailangan rin po na handa ang lahat ng industriya sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mga manggagawa laban sa maaari o muling pag-usbong ng COVID-19.

Tiwala po tayo sa kakayahan ng bawat isa sa atin, lalo na ang manggagawang Pilipino, na alam naman po natin na bumabangon araw-araw para sa kanilang pamilya at mahal sa buhay.

Patuloy po tayo na magsama-sama, tulong tulong, sapagkat nakakasiguro tayo na mananalo tayo laban sa COVID-19. Pagpalain po tayo ng Buhay at Makapangyarihang Diyos!

News Latest News Feed