Press Release
June 12, 2020

Statement of Senator Joel Villanueva, chair of the Senate Committee on Labor, Employment, and Human Resources Development on Independence Day 2020

Ang tinatamasa nating kalayaan at demokrasya ay bunga ng paninindigan at pakikipaglaban ng mga magigiting na Pilipino. Higit sa pasasalamat, tungkulin po ng bawat isa sa atin na ipaglaban at palaganapin ito kasabay ang paghahangad sa pantay na oportunidad at makataong dignidad.

Sa gitna po ng mga pagsubok na dulot ng pandemikong COVID-19, ang galing at tapang ng ating mga ninuno ay hinigitan pa ng napakaraming Pilipino na nagmamalasakit sa kapwa: ang ating mga frontliner at health care worker, ang mga volunteer, ang mga manggagawa, at ang bawat isa na tumutulong at nagsusumikap maitawid ang bansa sa krisis na ito.

Gayun pa man, ang pandemikong ito ay isa lamang sa maraming laban na patuloy na kinakaharap natin. Sa mga laban na ito, palagi po dapat manaig at isaalang-alang bilang pangunahing interes ay ang kapakanan at karapatan ng bawat Pilipino.

At sa tulong po ng ating Panginoong Diyos, nawa'y lalo pa tayong mabigkis sa ilalim ng nag-iisang watawat ng Pilipinas nang sama-sama nating maipanalo ang mga Pilipino.

Maligayang Araw ng Kalayaan! Mabuhay ang Pilipino!

News Latest News Feed