Press Release
June 17, 2020

GRACE POE ON THE PASSING OF MR. DANDING COJUANGCO:

Mr. Danding Cojuangco always looked for ways to empower communities (Si Ginoong Cojuangco ay walang pagod na naghanap ng paraan para mapayabong ang mga komunidad).

He opened up opportunities for pervasive success as he believed deeply in the capabilities of Filipinos (Tumulong siyang magbukas ng mga oportunidad batay sa kanyang matibay na pananalig sa kakayanan ng bawat Pilipino).

We are saddened by his passing, but we celebrate a legacy, too, of the man behind iconic Filipino brands who in so many ways gave his share to make our country better (Ikinalulungkot natin ang kanyang pagpanaw, habang kinikilala natin ang kanyang legasiya sa pamamagitan ng kinikilalang mga produktong Pilipinong tumatak sa kamalayan ng buong mundo).

News Latest News Feed