Press Release
September 16, 2020

Dispatch from Crame No. 911:
Sen. Leila M. de Lima on the Recent Public Address by Mr. Duterte on the Health Crisis

Nothing new, nothing useful. The same with his previous addresses, the recent one is prerecorded and runs like a broken record. Mr. Duterte's TV addresses have been an exercise in futility, for each address is not developing into anything close to a sensible recovery plan.

Paulit-ulit na lang na tuwing lalabas siya sa TV ay parang panibagong episode lang ng pagkalungo sa Fetanyl at walang dalang konsolidadong datos at plano para iulat sa publiko.

Gaya ng mga nauna — walang direksyon at walang timon. Parating pagbuntot lang sa China at paghihintay ng bakunang 'made in China' ang sinasabi. Na para bang ang tanging mensahe ni Duterte: matira na lang ang matibay sa gutom at sakit sa ating mga Pilipino habang hinihintay ang pagsalba sa atin ng China.

We now need a leader who can pilot us through this turbulence, and not one whose touchdown maneuver will be to crash the Philippine economy to deeper recession, or to land our national interests at the very doorstep of China.

The exigencies of the present crisis obviously need a woman of action, and not a man full of himself and his outlandish talk, and who is an inveterate liar and traitor.

Can anyone from his sycophants please advise Mr. Duterte to straighten out first his gibberish and to make sense of his dead-horse vaccine and slap-the-virus rubbish before he takes a swipe at the opposition and becomes an advocate of reason. Nahiya naman ako sa yo, Mr. Duterte. May "reason, reason" ka pang sinasabi dyan, eh matinong pangungusap nga hindi ka makabuo.

(Access the handwritten version of Dispatch from Crame No. 911 here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_no._911)

News Latest News Feed