Press Release
October 4, 2020

Statement of Senator Joel Villanueva on the Work From Home Law or Republic Act No. 11165

Malinaw pong nakasaad sa probisyon ng Work From Home law o Republic Act No. 11165 at kaakibat na implementing rules and regulation na buong matatanggap ang sahod at benepisyo ng mga manggagawa na magtatrabaho sa kani-kanilang mga tahanan. Binalangkas po natin ang Work From Home law upang bigyan ng sapat na flexibility ang mga manggagawa at mga employer na mapagpatuloy pa rin ang kani-kanilang operasyon sa gitna ng sakuna o emergency, tulad ng nararanasan natin pandemyang dulot ng COVID-19.

Ginagarantiyahan rin po ng Work From Home law ang pagpapanatili ng social protection para sa mga manggagawa. Kaya po dapat "as is" ang sahod at benepisyo ng mga manggagawang sasailalim sa Work From Home na work arrangement.

News Latest News Feed