Press Release
October 6, 2020

Grace Poe on Hunger

Government must scale up efforts to ensure that no baby and mother would grapple with hunger amid the health crisis, Sen. Grace Poe said.

"Sustained initiatives on nutrition have become more compelling to deny this COVID-19 pandemic a legacy of hunger and malnutrition in babies and mothers," the senator said as she pressed for continual funding of Republic Act 11148 or the Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay Act, which she authored.

The law mandates adequate funding support in addressing malnutrition among pregnant mothers and newborn children in the first 1,000 days.

The senator said heightened action must be done to implement the law.

"The babies' first 1,000 are the time to be seized. Quality early care is a fundamental right we must guarantee for the children," she said.

The government recently raised warning over the possibility of increasing incidence of malnutrition and stunting of children due to the effects of COVID-19.

To avert this, Poe said children should be at the center of government's swift initiatives to provide access to essential and often life-saving nutrition services.

Poe said the first 1,000 days are "a time of enormous vulnerability yet tremendous potential."

"How well or how poorly babies are fed and reared during this period has a profound impact on their ability to grow, learn and thrive," she said. Poe also noted the Commission on Population's report that government health centers have seen a 50-percent drop in people using their services since March, mostly due to lack of public transport, limited clinical staff and reduced clinic hours.

"Mahalaga na maabot ng serbisyo ang mga buntis, nanay at sanggol kahit nasa liblib na lugar sila," Poe stressed.

For the proposed 2021 budget, the President's budget message noted that at least P159 million had been appropriated for the first 1,000 days and complementary feeding program. Under the law, the NNC, Department of Health, local government units and concerned agencies are mandated to ensure the delivery of health and nutrition programs to pregnant women and infants in the first 1,000 days.

The babies' first 1,000 days mark the time recognized by scientific researches as one of the most vulnerable and critical periods in child development.

Poe said the implementation of the law should be maximized to extend the government's mantle of social protection to the mothers and babies as the pandemic rages on.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wala dapat magutom na sanggol, ina sa gitna ng pandemya-Poe

Inihayag ni Sen. Grace Poe na dapat paigtingin pa ng pamahalaan ang pagkilos upang matiyak na walang sanggol at ina na makikipagbuno sa gutom sa gitna ng krisis sa kalusugan dulot ng COVID-19.

"Kinakailangang magkaroon ng tuluy-tuloy na inisyatiba sa nutrisyon upang mapigilang maging legasiya ng COVID-19 pandemic ang gutom at malnutrisyon sa mga sanggol at ina," ayon kay Poe, habang iginigiit na patuloy pondohan ang Republic Act 11148 o ang Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay Act, na kanyang inakda.

Nakatakda sa batas na dapat may sapat na pondo sa pagtugon sa malnutrisyon sa mga buntis at bagong panganak sa loob ng kanilang unang 1,000 araw.

Ayon sa senador, dapat magkaroon ng pinalakas na pagkilos sa implementasyon ng batas.

"Dapat nating ingatan ang unang 1,000 araw ng mga sanggol. Garantiyahan natin ang kalidad na maagang pag-aalaga sa kanila bilang kanilang pangunahing karapatan," ayon sa mambabatas.

Kamakailan, nagbabala ang pamahalaan hinggil sa posibilidad na tumaas ang insidente ng malnutrisyon at pagkabansot ng mga bata sanhi ng epekto ng COVID-19.

Upang maiwasan ito, ayon kay Poe, dapat nasa sentro ng mabilis na inisyatiba ng pamahalaan ang mga bata sa pagbibigay-daan sa krusyal na life-saving nutrition services.

Sinabi ni Poe na ang unang 1,000 araw ng bata ay panahon ng maraming kahinaan ngunit gayundin ng dambuhalang potensiyal.

"Kung gaano kahusay o hindi ang pag-aaruga sa mga bata sa panahong ito ay may matinding epekto sa kanilang abilidad na matuto, umunlad at magtagumpay," ayon kay Poe.

Tinukoy din ni Poe ang ulat ng Commission on Population na nakitang bumagsak ng 50 porsiyento ang pagpunta ng mamamayan sa mga health center na gumagamit ng kanilang serbisyo sanhi ng kawalan ng pampublikong transportasyon, limitadong clinical staff at binawasang clinic hours.

"Mahalagang maabot ng serbisyo ang mga buntis, nanay at sanggol kahit nasa liblib na lugar sila," giit ni Poe.

Sa panukalang 2021 budget, tinukoy sa budget message ng Pangulo na aabot sa P159 milyon ang inilaan sa first 1,000 days at complementary feeding program.

Sa ilalim ng batas, inatasan ang NNC, Department of Health, local government units, at kinauukulang ahensiya na tiyakin ang paghahatid ng programang pangkalusugan at nutrisyon sa mga buntis at sanggol sa unang 1,000 araw.

Kinikilala sa mga siyentipikong pananaliksik ang unang 1,000 araw ng mga sanggol bilang pinaka-bulnerable at kritikal na yugto sa kanilang paglaki.

Sinabi ni Poe na dapat gamitin nang husto ang implementasyon ng batas upang mapalawak ng sakop ng pamahalaan sa panlipunang proteksiyon sa mga ina at sanggol habang nananalasa ang pandemya.

News Latest News Feed