Press Release
November 14, 2020

POE TEAM BRINGS 'BOWL OF HOPE' TO MARIKINA FLOOD SURVIVORS

Sen. Grace Poe stressed anew the need to strengthen government preparedness in the face of typhoons and disasters battering the country every year (Binigyang diin muli ni Sen. Grace Poe ang importansya ng ibayong kahandaan ng pamahalaan sa harap ng mga bagyo at iba pang sakuna na bumabayo sa bansa taun-taon).

"We must act quickly and invest in prevention, climate change adaptation and disaster risk reduction (Kailangan nating kumilos agad at mamuhunan para sa mga programang makakatulong sa atin sa pag-iwas sa mga sakuna at panganib na dulot ng mga kalamidad, gayundin sa pagharap natin sa mga pagbabagong dulot ng climate change)," Poe said.

Poe earlier filed Senate Bill No. 124 or the proposed "Philippine Disaster Risk Reduction and Management System Act" that seeks to create a disaster risk reduction department and set aside at least three percent of all estimated regular government revenues for the National Disaster Risk Reduction and Management fund (Nauna nang naghain si Poe ng Senate Bill No. 124 o ang panukalang "Philippine Disaster Risk Reduction and Management System Act" na naglalayong bumuo ng disaster risk reduction department at maglaan ng hindi bababa sa tatlong porsiyento ng tinatayang kabuuang regular na kita ng gobyerno para sa pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management).

Meanwhile, to help avert hunger from stalking flood victims in Marikina, Poe organized her team to serve bowls of hot lugaw and bottled water in several barangays in the city submerged by the downpour from Typhoon Ulysses (Gayundin, upang kahit paano'y maibsan ang gutom ng mga kababayang sinalanta ng baha, inorganisa ng senador ang kanyang team na mamigay ng mainit na lugaw at mga bote ng tubig sa ilang mga barangay sa Marikina na nalubog dahil sa malakas na ulang dala ng bagyong Ulysses).

"In our own ways, we can give hope to our people. As leaders during this time of crisis it is our job to give hope to those who have lost everything to the floods," added Poe, as she asked for whole-of-government and private sector help to typhoon-affected residents across the country ("Kahit sa maliit na paraan, makapagbibigay tayo ng pag-asa sa mga mamamayan. Bilang mga namumuno sa panahon ng krisis, responsibilidad nating magbigay ng karampatang ayuda sa taumbayang labis na apektado ng baha," dagdag ni Poe bilang bahagi ng kanyang panawagang tulong mula sa lahat ng bumubuo ng pamahalaan gayundin sa pribadong sektor).

Volunteers of the Poe-led 'Panday Bayanihan' went straight to Barangay Tumana, and assembled food stations for the distribution of bowls of lugaw and bottled water (Ang mga volunteer ni Poe sa ilalim ng 'Panday Bayanihan' ay nagtungo sa Barangay Tumana at nag-organisa ng mga food station upang mamigay ng mainit na lugaw at bote ng tubig).

"Every bowl of food or aid reaching families in need will not only bring relief from hunger, but will spark hope as well," said Panday Bayanihan Chairman and CEO Brian Poe Llamanzares, who thanked donors including the Alonzo family of Quezon City ("Bawat mangkok ng pagkain o anumang tulong na makararating sa mga apektadong pamilya ay hindi lamang makapagtatawid sa kanila kundi magbibigay rin ng pag-asa," sambit ng chairman at CEO ng Panday Bayanihan na si Brian Poe Llamanzares na nagpasalamat sa mga nagkaloob ng donasyon kabilang na ang Alonzo family ng Quezon City).

Panday Bayanihan is also set to bring relief packs and hot meals to other affected communities in the coming days. It earlier extended various forms of assistance to the most vulnerable and needy sectors (Nakatakda ring magdala ang Panday Bayanihan ng mga relief pack at mainit na pagkain sa iba pang apektadong komunidad sa bansa sa mga darating na araw. Una nang nagbigay ng iba't ibang klaseng tulong ang nasabing organisasyon sa mga sektor na pinakalubhang bulnerable at nangangailangan).

News Latest News Feed