Press Release
February 2, 2021

Gatchalian urges BSP to investigate banks violating debt moratorium

Expressing concern over the reported non-compliance of some banks to the debt moratorium, Senator Win Gatchalian is calling on the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) to investigate erring banks and make sure that they comply with the provisions under the Bayanihan 1 and 2 laws.

As the country's regulator of the banking industry, the BSP is mandated to ensure that banks and credit card issuers strictly follow the laws and protect the consumers' interests, the senator said.

"BSP should exercise its supervisory and regulatory powers over these erring banks by enforcing the provisions of the Bayanihan Laws. A kid gloves treatment will do no good at this time. Everyone is having a hard time financially and they should do their share as dictated upon by the law," said Gatchalian.

The Vice Chairman of the Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, took note of reports about the mounting consumer credit card complaints received by the BSP.

This prompted the BSP to issue last January 14 a circular letter ordering all banks to strictly comply with the prevailing regulations on credit cards and financial consumer protection as well as the Implementing Rules and Regulations (IRR) of the Bayanihan to Recover as One Act or Republic Act No. 11494.

Section 4 (uu) of the Bayanihan 2 requires banks to implement a non-extendible mandatory one-time 60-day grace period to all loans of individuals and entities that are existing, current and outstanding falling due on or before December 31, 2020.

"We anticipated that some loans would accrue interests because the party concerned has defaulted and that's precisely the reason why we introduced these provisions in the laws, to protect the consumers amid the global health pandemic," said Gatchalian.

"Huwag naman po sana tayong maging ganid para lang lumaki ang kita o tubo sa mga pinautang. Hindi tama na manantala sa mga taong gipit na lalo na kung nakasaad na ito sa batas. Dapat pairalin natin ang bayanihan sa gitna ng pandemya," the senator said.

# # #

Dapat imbestigahan ng BSP ang mga bangkong ayaw tumupad sa debt moratorium - Gatchalian

Dahil sa nakakaalarmang mga balita ng hindi pagsunod ng ilang bangko sa debt moratorium , nanawagan si Senador Win Gatchalian sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na imbestigahan ang mga bangko na sumusuway sa probisyon ng Bayanihan 1 at 2 at siguraduhing ipinapatupad nila ang batas.

Bilang regulator sa sektor ng mga bangko sa bansa, responsibilidad ng BSP na siguraduhin na ang mga bangko at credit card issuers ay tumalima sa mga nakasaad sa batas at protektahan ang interes ng mga konsyumer, sabi ng senador.

"May kapangyarihan ang BSP na pangasiwaan ang mga bankong inirereklamo at ipatupad ang mga sakop na probisyon ng Bayanihan 1 at 2. Hindi maaaring palagpasin ang mga ganitong gawain sa kasalukuyang sitwasyon. Lahat ay nahihirapan na punan ang mga pinansyal na pangangailangan at dapat gawin din ng mga bangko ang kanilang mandato para mapagaan ang sitwasyon ng publiko na naaayon sa batas," ani Gatchalian.

Pinuna ni Gatchalian, Vice Chairman ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, ang napabalitang mga reklamong natatanggap ng BSP na may kinalaman sa paniningil sa mga utang sa credit cards.

Ito ang nagbunsod sa BSP na maglabas ng circular letter noong nakaraang Enero 14 na nag-uutos sa lahat ng bangko na mahigpit na sumunod sa mga kasalukuyang regulasyon sa credit cards, panatilihin ang consumer protection, at sumunod rin sa Implementing Rules and Regulations (IRR) ng "Bayanihan to Heal as One Act" o ang Republic Act No. 11649 at "Bayanihan to Recover as One Act" o ang Republic Act No. 11494.

Ang probisyon sa Bayanihan 2 ay nagbibigay ng non-extendible mandatory one-time 60-day grace period sa mga utang na nakatakdang bayaran bago o noong Disyembre 31, 2020.

"Inasahan namin na may mga utang na lalaki dahil sa interes sa kadahilanang hindi ito mababayaran sa takdang panahon kasunod ng epekto ng COVID-19 pandemic at ito ang nagbunsod sa paglalagay ng mga probisyon sa mga nasabing batas upang protektahan ang mga kunsyumers at masiguro ang pagiging matatag ng sistema ng pananalapi sa bansa sa gitna ng pandemya," ayon kay Gatchalian.

"Huwag naman po sana tayong maging ganid para lang lumaki ang kita o tubo sa mga pinautang. Hindi tama na manantala sa mga taong gipit na lalo na kung nakasaad na ito sa batas. Pairalin natin ang bayanihan sa gitna ng pandemya," dagdag pa ng senador.

News Latest News Feed