Press Release
February 19, 2021

Gatchalian on allowing localized, limited face-to-face classes: learn from other countries

Like the study made by the United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Senator Win Gatchalian also referred to that of Northern Ireland's Public Health Agency (PHA) to reiterate his call to the Philippine government to consider allowing localized and limited face-to-face classes especially in low risk areas. The PHA recently assured that schools are not a major source of COVID-19 transmission.

Gatchalian also took note of the University of Warwick in England's assessment that schools do not appear to play a big role in spreading coronavirus. Researchers found out that the absences incurred by teachers and pupils matched infection rates in the wider community, with no evidence that schools were a major driver of cases.

"Kung susuriin natin ang karanasan at mga pag-aaral sa ibang bansa, makikita natin na posible ang ligtas na pagbubukas ng mga paaralan habang patuloy ang pagpapatupad ng health protocols tulad ng physical distancing, pagsusuot ng mask, at regular na paghuhugas ng kamay," said Gatchalian.

For Gatchalian, the developments abroad make for a case of allowing localized and limited face-to-face classes in the country as the government eyes the easing of quarantine measures, the further reopening of the economy, and the roll-out of the COVID-19 vaccination program. The Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture maintained that the safe reopening of schools should be part of the country's recovery efforts.

Based on the University of the Philippines' map in its COVID-19 tracker, some 433 municipalities have zero active cases of the coronavirus as of February 9.

"Habang hinihintay natin ang bakuna, pwede na nating paghandaan ang pagbubukas ng mga paaralan sa mga lugar na walang kaso o may kaunting kaso ng COVID-19 para maihanda din ng mga mag-aaral at mga kawani ang kanilang mga sarili matapos ang halos isang taong pananatili sa bahay," he added.

The United Nations Children's Fund (UNICEF) is recommending the pilot face-to-face classes in low-risk areas in the country by March. The UN agency repeatedly emphasized that prolonged school closures have long-term devastating effects: learning losses and inequalities, increased number of dropouts, surge in cases of violence and abuse, and mental distress due to lack of interactions.

# # #

Karanasan ng ibang bansa sa face-to-face classes dapat pag-aralan---Gatchalian

Tulad ng pag-aaral na ginawa ng United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC), tinukoy din ni Senador Win Gatchalian ang mensahe ng Public Health Agency (PHA) ng Northern Ireland na ang mga paaralan ay hindi sanhi ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Para kay Gatchalian, ipinagtitibay ng mensahe ng PHA sa mga paaralan na posible ang pagkakaroon ng limitado at localized na face-to-face classes, lalo na sa mga low-risk areas o sa mga lugar na wala o kakaunti ang kaso ng COVID-19.

Isang pag-aaral din ng University of Warwick sa Inglatera ang nagsabing hindi nagmumula ang mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa mga paaralan. Lumabas sa pag-aaral ng mga mananaliksik na tumugma ang dahilan ng hindi pagpasok sa eskwela ng mga mag-aaral at mga guro sa infection rates na nakuha sa komunidad at hindi sa mga paaralan.

"Kung susuriin natin ang karanasan at mga pag-aaral sa ibang bansa, makikita natin na posible ang ligtas na pagbubukas ng mga paaralan habang patuloy ang pagpapatupad ng health protocols tulad ng physical distancing, pagsusuot ng mask, at regular na paghuhugas ng kamay," ani Gatchalian.

Para kay Gatchalian, ang pag-aaral at mga hakbang sa ibang-ibang bansa ay dapat magsilbing gabay upang mapayagan na ang pagkakaroon ng localized at limitadong face-to-face classes, lalo na't unti-unti nang nagluluwag ng quarantine measures, binubuksan ang ekonomiya, at nalalapit na ang pagpapatupad ng COVID-19 vaccination program. Para kay Gatchalian, ang ligtas na pagbubukas ng mga eskwelahan ay dapat maging bahagi ng recovery efforts ng bansa mula sa pinsalang dulot ng pandemya.

Ayon sa COVID-19 tracker ng University of the Philippines, may mahigit apat na raang (433) munisipalidad ang naitala simula noong Pebrero 9 na walang aktibong kaso ng COVID-19.

"Habang hinihintay natin ang bakuna, pwede na nating paghandaan ang pagbubukas ng mga paaralan sa mga lugar na walang kaso o may kaunting kaso ng COVID-19 para maihanda din ng mga mag-aaral at mga kawani ang kanilang mga sarili matapos ang halos isang taong pananatili sa bahay," dagdag na pahayag ng senador.

Inirerekomenda ng United Nations Children's Fund (UNICEF) ang pilot face-to-face classes sa mga low-risk areas sa darating na Marso. Ilang ulit nang nagbabala ang naturang ahensya ng pinsala ng pagsasara ng mga paaralan. Kabilang dito ang pag-urong ng kaalaman ng mga kabataan, pag-akyat ng mga bilang ng dropouts, pag-akyat ng mga kaso ng karahasan at pang-aabuso, at mga isyu sa mental health dahil sa kawalan ng social interaction.

News Latest News Feed