Press Release
March 4, 2021

STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON SECRETARY HARRY ROQUE'S '1-YEAR VACATION' REMARK

Hindi ito usapin ng mas kakaunting araw para sa bakasyon. Ang totoong isyu ay mawawala ang dagdag-kita ng mga manggagawa dahil sa adjusted holidays. Marami ang pinipiling pumasok pa rin sa trabaho para sa dagdag na sahod.

Maling-maling sabihin na "nakabakasyon nang isang taon" ang mga Pilipino dahil nag-quarantine. Marami ang nawalan ng trabaho, napilitang magsara ng negosyo, mga nagkasakit at namatay dahil sa COVID-19. Yan ang pinakanakakapagod at masakit na 'bakasyon' sa tanang buhay natin.

As someone who speaks for the President, the Filipino people expect no less than professionalism and integrity from Secretary Harry Roque. I hope he will stop making his theme song, "Insensitive."

News Latest News Feed