Press Release
March 8, 2021

Gatchalian seeks probe on 'sagot for sale'; warns learners to bear brunt of scheme

Senator Win Gatchalian called on the Department of Education (DepEd) to immediately probe reports of what he calls the "sagot for sale" scheme, where parents hire someone else to answer their children's self-learning modules.

The lawmaker also warned parents that by engaging in this practice, their children will bear the brunt since their learning and development will be compromised no matter what time frame.

In the latest public hearing, which tackled updates on Academic Year 2020-2021, Gatchalian referred to an earlier report by the Teachers' Dignity Coalition (TDC) which pointed to how struggling parents hire someone else---some of whom they find online---to answer their children's modules.

"Huwag naman sanang gawin ng mga magulang iyon dahil kawawa ang mga bata. Hindi natin sila natutulungang matuto sa ganyang mga paraan," Gatchalian said.

He also said that the Basic Education Committee will have another hearing on the methodology of assessing learners' performance. According to the Department of Education (DepEd), 99.13 percent of the more than 14 million public school learners passed the first quarter. This excludes data from the National Capital Region, Region 7, and the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

The scenario in Valenzuela is different, however, and more consistent with the low national achievement scores, Gatchalian pointed out. Among Grade 8 learners, the average is about 48 percent across different subjects. In Grade 9, the average across different subjects is 51 percent, and 55 percent among Grade 10 learners, way below the passing rate of 75 percent.

While Gatchalian acknowledges that the DepEd's report is only based on what the regions submitted, he reiterated that there is a need for a better understanding of how learners are evaluated under the distance learning setup, which has been hounded by challenges such as the lack of interaction with teachers and reliable internet connectivity.

"I know this is challenging, but again we need to fully understand the assessment conducted by the DepEd. And we also want to see a per subject analysis because we all know that we need to help our students by looking at their weaknesses in different subject matters," Gatchalian added.

# # #

Gatchalian nanawagang imbestigahan ang 'sagot-for-sale'; nagbabala ng epekto sa mga mag-aaral

Nagbabala si Senador Win Gatchalian sa mga posibleng pinsalang idudulot sa pagkatuto ng mga mag-aaral ng balitang may mga magulang at mag-aaral na sangkot sa "sagot for sale." Nanawagan din ang mambabatas ng agarang imbestigasyon dito.

Sa nakaraang pandinig sa Senado na tumalakay sa pagpapatupad ng distance learning ngayong Academic Year 2020-2021, binalikan ni Gatchalian ang iniulat ng Teachers' Dignity Coalition (TDC) na may ilang mga magulang na nagbabayad ng mga maaaring sumagot sa modules ng kanilang mga anak. Ang iba aniya sa mga binabayaran ng mga magulang ay maaaring makontak gamit ang internet.

"Huwag naman sanang gawin ng mga magulang iyon dahil kawawa ang mga bata. Hindi natin sila natutulungang matuto sa ganyang mga paraan," sabi ni Gatchalian.

Magkakaroon muli ng pandinig sa Senado upang matalakay ang proseso ng assessment ng mga mag-aaral. Ayon sa Department of Education (BTS), mahigit siyamnapu't siyam (99.13) na porsyento sa mahigit labing-apat (14) na milyong mag-aaral ang nakapasa sa first quarter. Hindi kasama rito ang datos mula sa National Capital Region, Region 7, at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Pero sabi ni Gatchalian, iba ang sitwasyon ng mga mag-aaral sa Valenzuela na aniya'y may kahalintulad na resulta sa mababang national achievement scores ng mga mag-aaral sa bansa. Halimbawa, may average na apatnapu't walong (48) porsyento ang mga nasa Grade 8 sa lahat ng subject, limampu't isang (51) porsyento sa Grade 9, at limampu't limang porsyento (55) naman sa Grade 10 sa lahat ng subject. Lahat ng resultang ito ay 'di hamak na malayo sa passing rate na pitumpu't limang (75) porsiyento.

Bagama't kinikilala ni Gatchalian na ang ulat ng DepEd ay base lamang sa datos na nagmumula sa mga rehiyon, iginiit niya ang pangangailangan ng mas malinaw na pag-unawa sa proseso ng assessment sa ilalim ng distance learning, lalo na't nahaharap tayo sa mraming hamon tulad ng kakulangan ng paggabay ng mga guro at maayos na internet connection.

"Alam kong ito ay isang hamon ngunit kailangan nating lubos na maunawaan ang assessment na ginawa ng DepEd. Nais din nating makita ang pag-aanalisa sa bawat subject. Ito ay dahil nais nating matukoy kung saan mahina ang ating mga mag-aaral," dagdag ng senador.

Ayon pa kay Gatchalian, kailangang humabol ng mga mag-aaral ng bansa matapos lumabas ang resulta mga international large-scale assessments, kung saan ipinakitang nahuhuli at nahihirapan ang mga mag-aaral na lubos na matutunan ang kanilang mga aralin.

# # #

News Latest News Feed