Press Release
March 19, 2021

Gatchalian seeks sustained psychosocial support to learners amidst surge in suicide cases

Following the Philippine Statistics Authority's (PSA) report that deaths related to suicide are up by 25.7 percent in 2020 compared to 2019, Senator Win Gatchalian seeks the continued provision of psychosocial support to the country's K to 12 learners.

According to the PSA, cases of intentional self-harm recorded in 2020 increased to 3,529 from 2,808 in 2019. The past year also saw an increase in the number of calls to the National Center for Mental Health (NCMH). From May 2019 to February 2020, the center received 400 monthly average calls, which increased to 953 calls from March to May 2020. From March 17 to October 6, 2020, the monthly average calls were 907. The monthly average calls related to suicide were 53.

Gatchalian pointed out that the country's learners are especially vulnerable because they had to bear the brunt of a yearlong school shutdown and home confinement. Prior to the pandemic, the Filipino youth was struggling with mental health woes. A 2015 survey by the World Health Organization (WHO) showed that 16.8 percent of 8,761 student-participants aged 13-17 attempted suicide one or more times a year before the survey.

In an advocacy brief, the United Nations Children's Fund (UNICEF) warned that containment measures and school closures make children feel isolated. Among the consequences of these are anxiety and sleep problems, which are also caused by increased gadget usage, irregular eating habits, and reduced physical activity. Aside from isolation, other stressors include health-related fears and financial losses.

"Dapat nating bigyan ng prayoridad ang kapakanan at mental health ng mga kabataan, lalo na't isang taon na nilang hindi nakakasalamuha nang personal ang kanilang mga guro at kamag-aral,"said the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Gatchalian proposed that psychosocial support programs train both teachers and learners in identifying risky behavior, including those related to suicide, so they can be addressed or reported to proper authorities.

The lawmaker also pointed out that under Republic Act 11036 or the Mental Health Act, educational institutions are mandated to raise awareness on mental health issues, provide support and services for individuals at risk, and facilitate access, including referral mechanisms, to treatment and psychosocial support.

# # #

Gatchalian: psychosocial support sa mga mag-aaral dapat ipagpatuloy

Matapos iulat ng Philippine Statistics Authority (PSA) na ang mga kaso ng pagkamatay na may kinalaman sa suicide o pagpapakamatay ay umakyat ng halos dalawampu't anim (25.7) na porysento noong 2020 kung ikukumpara noong 2019, isinusulong ni Senador Win Gatchalian ang patuloy na pagbibigay ng psychosocial support sa mga mag-aaral ng K to 12 sa bansa.

Ayon sa PSA, ang mga kaso ng intentional self-harm na naitala noong 2020 ay umakyat sa mahigit tatlong libo't limang daan (3,529) mula sa mahigit dalawang libo't walong daang (2,808) naitala noong 2019. Matatandaang umakyat din ang bilang ng mga tawag na natanggap ng National Center for Mental Health (NCMH) noong nakaraang taon.

Mula Mayo 2019 hanggang Pebrero 2020, ang average na bilang ng mga tawag na natatanggap ng NCMH kada buwan ay apat na raan (400). Umakyat ito sa mahigit siyam na raan at limampu (953) mula Marso hanggang Mayo 2020. Mula Marso 17 hanggang Oktubre 6, 2020 naman, ang average na bilang ng mga tawag kada buwan ay nanatiling mahigit siyam na raan (907). Base pa sa datos, ang average na bilang ng mga tawag na may kinalaman sa pagpapakamatay ay limampu't tatlo (53).

Ayon kay Gatchalian, may pinsala sa kapakanan ng mga kabataan ang isang taong pananatili sa kanilang mga tahanan at hindi pakikihalubilo sa kanilang mga mag-aaral at mga guro. Bago pa tumama ang pandemya, isang hamon na sa mga kabataang Pilipino ang kalagayan ng kanilang mental health.

Sa 2015 survey ng World Health Organization, halos labing-pitong (16.8) porsyento sa mahigit walong libong (8,761) mga mag-aaral na may edad labintatlo (13) hanggang labing-pito (17) ang nagtangkang magpakamatay sa loob ng isang taon bago isagawa ang survey.

Dahil hindi nakakalabas ang mga kabataan at hindi nakakapasok sa mga paaralan, nagbabala ang United Nations Children's Fund (UNICEF) na nagdudulot ito ng pakiramdam ng pagkalumbay. Ilan sa mga pinsalang dulot nito ay ang anxiety at kakulangan sa tulog na sanhi rin ng mas madalas na paggamit ng gadgets, hindi pagkain ng wasto, at kakulangan sa physical activity. Sanhi rin ng pagkabahala ng mga kabataan ang kalagayan ng kanilang kalusugan at ang problemang pinansyal ng kanilang mga pamilya.

"Dapat nating bigyan ng prayoridad ang kapakanan at mental health ng mga kabataan, lalo na't isang taon na nilang hindi nakakasalamuha nang personal ang kanilang mga guro at kamag-aral," ayon sa Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Panukala ni Gatchalian, dapat maturuan ang parehong mga guro at mga mag-aaral sa pagtukoy ng kilos na naiuugnay sa suicide. Ito ay para mabigyan ang problema ng agarang aksyon o kaya ay maiulat sa mga kinauukulan.

Dagdag pa ng senador, mandato sa mga paaralan sa ilalim ng Republic Act 11036 o ang Mental Health Act na paigitingin ang kaalaman sa mga usapin ng mental health at magbigay ng suporta at serbisyo sa mga taong nasa panganib, kabilang ang pagbibigay ng rekomendasyon para sa pagpapagamot at psychosocial support.

# # #

News Latest News Feed