Press Release
March 30, 2021

Gatchalian: Uphold teachers' welfare amid reinstatement of new restrictions

Senator Win Gatchalian is urging the Department of Education (DepEd) to uphold the welfare of teachers as 'NCR Plus' has been placed under the Enhanced Community Quarantine (ECQ).

Aside from strictly implementing the alternative work arrangement, Gatchalian reiterated the need to assure teachers of access to COVID-19 testing and treatment should they fall ill with the coronavirus. He also pressed the need to move teachers up in the priority list for COVID-19 vaccination since they sacrifice their health and safety as frontliners for learning continuity.

Last year, the DepEd said that teachers and its employees are covered by the Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) for COVID-19 hospitalization and treatment. The Employees' Compensation Commission (ECC) also provides the Employees' Compensation (EC) Program with income, medical, and other health benefits in the event of work-related sickness, injury, or death. Gatchalian emphasized, however, that these programs have to be cascaded down to the last teacher and non-teaching staff to continue boosting their morale.

"Sa kabila ng muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 at ngayong nagsisimula na ang ating vaccination program, hindi natin dapat pabayaan ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga guro at kawaning nagsasakripisyo upang maipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya," said the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

"Kailangang bigyan natin sila ng katiyakan na may matatakbuhan sila at makatatanggap sila ng suporta kung sakaling tamaan sila ng sakit," he added.

When it comes to testing, Gatchalian backs the use of saliva tests, which promises lower cost and faster results. The saliva tests are currently available through the Philippine Red Cross.

In moving teachers up the priority list, Gatchalian has been pushing for the inclusion of basic education teachers in the A4 priority list, which includes frontline personnel in essential sectors and uniformed personnel. Teachers are currently part of the B1 priority list together with social workers. Adopted Resolution No. 92, which Gatchalian sponsored, also called for the prioritization of teachers in the COVID-19 vaccination program.

# # #

Gatchalian: kapakanan ng mga guro itaguyod sa gitna ng mga bagong paghihigpit

Hinimok ni Senador Win Gatchalian ang Department of Education (DepEd) na patuloy na pangalagaan ang kapakanan ng mga guro ngayong ang 'NCR Plus' ay isinailalim sa Enhanced Community Quarantine (ECQ).

Maliban sa mahigpit na pagpapatupad ng alternative work arrangement, muling idiniin ni Gatchalian na kailangan ng mga guro ang kasiguruhan pagdating sa COVID-19 testing at treatment, lalo na kung sila ay magkasakit dahil sa pandemya. Muli ring isinulong ni Gatchalian ang pagbibigay prayoridad sa mga guro pagdating sa pagpapabakuna kontra COVID-19, lalo na't isinasakripisyo nila ang kanilang kalusugan at kaligtasan bilang mga frontliners sa pagpapatuloy ng edukasyon.

Noong nakaraang taon, ipinaliwanag ng DepEd na ang mga empleyado nito ay suportado ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) kung sila ay tamaan ng sakit o kailangang magpa-ospital. Ang Employees' Compensation Commission (ECC) naman ay may programang Employees' Compensation (EC) Program na nagbibigay ng income, medical, at iba pang benepisyong pang-kalusugan sakaling ang isang empleyado ay magkasakit, masugatan, o kaya naman ay yumao. Ayon naman kay Gatchalian, dapat tiyakin na bawat guro at non-teaching staff ay maaabot ng mga programang ito upang panatilihing mataas ang kanilang kumpyansa.

"Sa kabila ng muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 at ngayong nagsisimula na ang ating vaccination program, hindi natin dapat pabayaan ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga guro at kawaning nagsasakripisyo upang maipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya," ayon sa Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

"Kailangang bigyan natin sila ng katiyakan na may matatakbuhan sila at makatatanggap sila ng suporta kung sakaling tamaan sila ng sakit," dagdag na pahayag ng senador.

Pagdating naman sa testing, isinusulong ni Gatchalian ang paggamit ng mga mas murang saliva tests na kaya ring magbigay ng mas mabilis na mga resulta. Kasalukuyang isinasagawa ang mga saliva test sa pamamagitan ng Philippine Red Cross.

Pagdating naman sa priority list ng gobyerno sa vaccination program, muling isinusulong ni Gatchalian na maging bahagi ang mga guro ng A4 priority list kasama ang mga frontline personnel ng mga essential sectors at mga uniformed personnel. Ang mga guro kasi ay kasalukuyang kabilang sa B1 priority list kasama ang mga social workers.

Sa Adopted Resolution No. 92 ng Senado, kung saan si Gatchalian ang sponsor, ipinanawagan din ang pagbibigay prayoridad sa mga guro pagdating sa COVID-19 vaccination program.

# # #

News Latest News Feed