Press Release
April 4, 2021

MENSAHE PARA SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Kasabay ng ating paggunita sa muling pagkabuhay ni Hesukristo ay ang ating pag-asa sa pagbabalik ng kapayapaan at hustisya sa ating bayan.

Kagaya ng kung paano binigyan ng bagong pag-asa at direksyon ng Kanyang muling pagkabuhay ang mga disipulo, humuhugot tayo ng gabay at lakas sa ating pananampalataya at sa mga taong patuloy na nagsasakripisyo para sa karapatan natin na mabuhay nang malaya at may dignidad, lalo na sa gitna ng pandemya.

In an ever-changing world fraught with disease, violence and political turmoil, the message of Easter remains—hope is always alive and the human spirit is indefatigable. We continue to see its triumph in the selflessness of our frontliners, human rights defenders and ordinary people who, despite their own hardships, remain committed in the service of our fellow Filipinos in need.

In these dark times, while it is difficult to find light amid so much suffering, may we always remember that our story of salvation did not end with Christ's death but with His resurrection. Good always triumphs over evil. Truth always prevails. Sa gitna ng dilim, laging may pag-asa't liwanag na masisilayan at sa huli ay mangingibabaw.

Patuloy tayong magtiwala sa kapangyarihan ng panalangin at sa nagkakaisang lakas ng sambayanang naghahangad ng isang maliwanag at makatarungang bukas para sa lahat.

(Sgd.) LEILA M. DE LIMA

PNP Custodial Center, Camp Crame
4 Abril 2021

News Latest News Feed