Press Release
April 19, 2021

SENATOR IMEE MARCOS STATEMENT
Re: The rise of community pantries amid the lack of 'ayuda'

Proof that we Filipinos can stand on our own two feet amid the pandemic, that we can fight hunger and the pandemic in any way we can for our families.

The emergence of community pantries is also proof that "Bayanihan" is very much alive, though it also mirrors the lack of government aid. The exclusion of many from the DSWD's flawed list has caused confusion and disorder. We can only hope that government aid is better organized, expedited, and most of all augmented for families hit by the disease and that have lost their livelihood. Let's go all out to help our fellowmen!

We are rolling out #ImeeKadiwa in different poor communities to offer cheaper, discounted prices on food and other "essentials."

I am also giving out #IMEEmalunggay to those with some space for planting even in garden pots, the nutritious moringa oleifera - when grown in quantity, malunggay powder and oil can be extracted to provide a livelihood for mothers.

We also have #IMEEtrabaho that offers thousands of jobs for janitors to professionals in various companies.

Let's not lose hope. Community pantry or whatever form of bayanihan, each of us has an #IMEEsolusyon to fight the pandemic!


Tagalog version:

Patunay lang na kaya nating Pilipinong tumayo sa sariling mga paa sa gitna ng pandemya, na kahit paano lalabanan natin ang gutom at pandemya para sa ating mga pamilya.

Ang nagsulputang community pantries ang nagpapatunay na buhay na buhay ang "Bayanihan," pero sumasalamin din ito sa kawalan ng sapat na ayuda mula sa gobyerno. Nagkakagulo pa nga ang marami dahil hindi napasama sa listahan ng DSWD na talagang napakagulo pa rin. Sana'y maisaayos, mapabilis at higit sa lahat madagdagan ang tulong ng pamahalaan natin sa mga pamilyang tinamaan ng sakit at nawalan ng hanapbuhay. Itodo na natin ang tulong sa kapwa!

Nagpapaikot kami ng #ImeeKadiwa sa iba't-ibang mahihirap na lugar upang makapagbigay ng mas mura at may diskwentong presyo ng mga pagkain at iba pang "essentials."

Namimigay rin ako ng #IMEEmalunggay sa may kahit kaunting lupa o lugar para paso-pasong magtanim ng sariling pagkain, ang masustansyang malunggay - kapag dumami ito, at makakagawa ng malunggay powder at oil, pwede nang livelihood ng mga nanay.

Meron din tayong #IMEEtrabaho kung saan may mapapasukang libo- libong trabaho sa iba't-ibang kumpanya - mula sa janitor hanggang sa mga propesyonal.

Huwag tayong mawalan ng pagasa. Community pantry man o anumang magagawang pagbabayanihan sa kapwa, #IMEEsolusyon ang bawat isa sa atin na labanan ang Covid!

News Latest News Feed