Press Release
April 23, 2021

IMEE: APPOINT SPECIAL ENVOY TO CHINA ASAP

Senator Imee Marcos has backed up President Duterte's policy of shunning confrontation and instead "pursuing common ground with China and other maritime claimants" to ease security tensions in the West Philippine Sea.

Marcos urged the President to immediately appoint a special envoy to China to discuss the continued presence of Chinese militia in the Philippines' exclusive economic zone.

"Preferably, a member of the Duterte family like Mayor Sara," Marcos said, calling it a "very Asian strategy" that will lend a personal touch to bilateral talks and also ensure a frank discussion of developments with the President.

"Diplomatic protests are certainly in order, but constant confrontation delays consensus and is really not the Asian way of solving disagreements," Marcos said, recommending a "verbal ceasefire" as another immediate measure.

Marcos cited bilateral and multi-state negotiations that the government can "take to the next level," from joint treaties on fishing, exploration, crime-fighting and coastal management in disputed maritime areas, to completing the joint South China Sea Code of Conduct among ASEAN states and China.

"Malaysia and Vietnam are showing the way. They're now finalizing a memorandum of understanding on shared security and use of maritime areas under dispute," Marcos pointed out.

Marcos said the Duterte government's policy of pursuing shared interests should be expanded, citing the successful establishment of a joint naval anti-terrorism force with Malaysia and Indonesia, following the Marawi Siege.

"Besides agreements between member states, the whole ASEAN must also propel a joint Code of Conduct with China to its completion. It's been almost 20 years since it was proposed and only general terms have so far been agreed. Let's finish it ASAP!" Marcos added.

"The emphasis of foreign policy is to pursue shared goals rather than just unilateral interests, if harmony is to be achieved," Marcos said.

__________________________________________________________________________________

(Tagalog version)

IMEE: MAGTALAGA NA NG SPECIAL ENVOY SA CHINA!

Suportado ni Senador Imee Marcos ang patakaran ni Pangulong Duterte na huwag idaan sa kumprontasyon at sa halip " itulak ang parehong adhikain ng China at iba pang bansang umaangkin sa Spratlys" para mapakalma ang tensyon sa seguridad sa West Philippine Sea.

Hinimok ni Marcos ang pangulo na agad magtalaga ng special envoy sa China para talakayin ang patuloy na presenysa ng Chinese militia sa exclusive economic zone ng Pilipinas.

"Mas mainam kung miyembro ng Pamilya Duterte tulad ni Mayor Sara," ani Marcos, na tinawag na "maka-Asyanong istratehiya" ang paglalapat ng personal na kaugnayan sa bilateral talks at para na rin masiguro ang tuwirang pagtalakay sa pangulo ng mga resulta.

Nirekomenda rin ni Marcos na magkaroon ng "verbal ceasefire" bilang panibagong hakbang" na kagyat na remedyo para mamayani ang mas may kabuluhan o may katwirang bagay kaysa manaig ang galit o panunuya

"Tama lang ang ating mga diplomatikong protesta, pero ang patuloy na pakikipagkumprontasyon ang nakakaabala at hindi isang mala-Asyanong pamamaraan ng pagresolba sa mga bagay na pinag-aawayan o di pinagkakasunduan," diin ni Marcos, sabay rekomenda ng isang "verbal ceasefire" ng mga opisyal ng gobyerno.

Tinukoy ni Marcos na mga solusyon ang bilateral at multi-state negotiations na dapat "i-akyat ng gobyerno sa susunod na lebel," tulad ng mga kasunduan sa pangingisda, mga eksplorasyon, paglaban sa krimen at pangangalaga ng karagatan sa pinag-aawayang mga maritime areas, at ang pagkumpleto na sa joint South China Sea Code of Conduct sa ASEAN state at China.

"Pinapakita ng Malaysia at Vietnam ang tamang paraan. Tinatapos na nilang buuin ang memorandum of understanding para sa magkasamang seguridad at paggamit ng maritime area sa mga pinagtatalunang isla," pagtukoy ni Marcos.

Sinabi pa ni Marcos na dapat ngang mapalawak ang polisya ng gobyerno ni Pangulong Duterte sa pagsusulong ng magkasamang interes, katulad ng matagumpay na pagkakalatag ng joint naval anti-terrorism force kasama ang Malaysia at Indonesia, kasunod ng nangyaring Marawi Siege.

"Bukod sa mga kasunduan sa pagitan ng mga miyembrong estado, dapat din isulong ng buong ASEAN ang joint Code of Conduct kasama ang China, hanggang sa ito'y matapos. Halos 20 years na mula nang ito'y isinulong. Tapusin na natin ASAP!," giit ni Marcos.

"Ang binibigyang-diin ng foreign policy ay isulong ang magkatuwang na mga layunin sa halip na unilateral na mga interes, kung nais nating manatili ang pagkakaisa," ani Marcos.

News Latest News Feed