Press Release
May 2, 2021

Gatchalian presses need to bridge distance learning inequalities; expresses concern over difficulty in answering modules

In addressing the challenges of distance learning and fostering recovery for the country's basic education sector, Senator Win Gatchalian pressed the need to bridge inequalities and ensure equitable learning for the country's K to 12 learners.

Gatchalian pointed to the results of a survey conducted by Pulse Asia from February 22 to March 3 where 53% of the parents surveyed nationwide identified difficulty in answering modules as the most common educational problem they encountered in distance learning.

The problem with modules is more common among respondents in Mindanao (74%) compared to those in the National Capital Region (32%), the rest of Luzon (43%), and Visayas (62%).

While 23% of respondents nationwide reported that they don't understand what the teacher is teaching, this problem is also more common among respondents from Mindanao (33%) compared to the National Capital Region (17%), the rest of Luzon (24%), and Visayas (10%).

A 2017 report by the World Bank, the Mindanao Development Authority (MinDA), and the Philippine Business for Social Progress (PBSP) pointed out that 36% of the population in Mindanao are living below the poverty line compared to 13.1% in Luzon and 28% in Visayas.

While the lawmaker cited the importance of steps such as ensuring the quality of learning materials, the safe reopening of schools, and bridging the digital divide in recovery efforts, he also emphasized the role of highly-qualified teachers in supporting disadvantaged and underperforming students.

Insights generated from the results of the 2018 Programme for International Student Assessment (PISA) point out the importance of sending high quality teachers to schools with a high concentration of low-performing and disadvantaged students.

"Kung susuriin natin ang datos, marami sa ating mga kababayan sa Mindanao ang napag-iiwanan sa pagpapatupad ng distance learning at hindi natin ito dapat hayaang magpatuloy. Sa ating pagpapatupad ng distance learning at sa pagbangon ng ating sektor ng edukasyon mula sa pinsala ng pandemya, kailangang siguruhin natin na abot ng bawat mag-aaral ang dekalidad na edukasyon saan man sila nagmula," said the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Gatchalian earlier filed Senate Bill No. 1887 or the Teacher Education Council Act, which aims to reform teacher education and training in the country. The proposed measure seeks to strengthen the collaboration among the Department of Education (DepEd), the Commission on Higher Education (CHED), and the Professional Regulation Commission (PRC) to improve the quality of teacher education.

# # #

Gatchalian: hirap sa pagsagot ng modules sa ilalim ng distance learning dapat tugunan

Sa pagresolba sa mga hamon ng distance learning at sa pagbangon ng sistema ng edukasyon mula sa pinsalang dulot ng pandemya, binigyang diin ni Senador Win Gatchalian na dapat tugunan ang mga itinuturing na "learning inequalities" at siguruhing bawat mag-aaral ay nakakatanggap ng dekalidad na edukasyon.

Sa isang Pulse Asia Survey na isinagawa noong Pebrero 22 hanggang Marso 3, mahigit kalahati (53%) ng mga magulang o guardian na lumahok sa survey ang nagsabing ang hirap sa pagsagot sa modules ang pinaka karaniwang suliraning kanilang kinakaharap sa distance learning.

Ngunit ang hirap sa pagsagot sa mga modules ay mas laganap sa mga kalahok mula sa Mindanao (74%) kung ihahambing sa mga nasa National Capital Region (32%), ibang bahagi ng Luzon (43%), at Visayas (62%).

Habang dalawampu't tatlong (23) porsyento ng mga magulang o guardian ang nagsasabing hirap sila at ang kanilang mga anak o inaalagaan na unawain ang itinuturo ng mga guro, mas marami sa mga kalahok mula Mindanao (33%) ang nag-ulat din ng ganitong suliranin kung ihahambing sa NCR (17%), ibang bahagi ng Luzon (24%), at Visayas (10%).

Noong 2017 binigyang diin ng isang ulat ng World Bank, Mindanao Development Authority (MinDA), at ng Philippine Business for Social Progress (PBSP) na mas mataas na porsyento ng populasyon ng Mindanao ang nasa ilalim ng poverty line (36%) kung ihahambing sa Luzon (13.1%) at sa Visayas (28%).

Bagama't mahalaga ang mga hakbang tulad ng pagtiyak sa kalidad ng mga learning materials, ang ligtas na pagbubukas ng mga paaralan at pagpapalawig sa abot ng internet, dapat ding bahagi ng pagbangon ng sektor ng edukasyon ang pagkakaroon ng mahuhusay na guro upang suportahan ang mga nangangailangang mag-aaral, paliwanag ni Gatchalian.

Lumabas din sa resulta ng pag-aaral ng 2018 Programme for International Student Assessment (PISA) ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga mahuhusay na guro sa mga paaralan kung saan maraming mga "low-performing" at mga nangangailangang mga mag-aaral.

"Kung susuriin natin ang datos, marami sa ating mga kababayan sa Mindanao ang napag-iiwanan sa pagpapatupad ng distance learning at hindi natin ito dapat hayaang magpatuloy. Sa ating pagpapatupad ng distance learning at sa pagbangon ng ating sektor ng edukasyon mula sa pinsala ng pandemya, kailangang siguruhin natin na abot ng bawat mag-aaral ang dekalidad na edukasyon saan man sila nagmula," pahayag ng Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Matatandaang inihain ni Gatchalian ang Senate Bill No. 1887 o ang Teacher Education Council Act upang maiangat ang kalidad ng edukasyon at pagsasanay ng mga guro sa bansa. Sa ilalim ng panukalang batas, paiigtingin ang ugnayan ng Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (CHED), at Professional Regulation Commission (PRC) upang i-angat ang kalidad ng edukasyon at training ng mga guro.

# # #

News Latest News Feed