Press Release
May 13, 2021

Dispatch from Crame No. 1,068:
Sen. Leila M. de Lima on the death of KMP Vice Chairperson Joseph Canlas

5/13/21

Lubos na pakikidalamhati sa pamilya at mga kasama ni KMP Vice Chairperson JC Canlas, magiting na lider-magsasaka, tagapagtanggol ng karapatang pantao, kapwa bilanggong pulitikal.

Paulit-ulit tayong nanawagan mula pa noong isang taon, kaisa ang iba pang mga organisasyon, sa IATF na bigyang pansin ang kalagayan ng mga PDLs sa iba't ibang detention and correctional facilities, sa gitna ng pandemya. We know of course that Mr. Canlas shouldn't have been jailed in the first place. His unlawful arrest, unjust detention in a congested jail, delayed medical attention, all led to his untimely demise.

He died at the hands of the Duterte regime. Pinatay siya ng kapabayaan at kawalang katarungan ng rehimen, katulad ng patuloy na pagpatay nito sa marami sa atin sa sakit, gutom at pandarahas.

We continue to raise our voices in holding Rodrigo Duterte and his cohorts accountable.

News Latest News Feed