Press Release
June 3, 2021

Mensahe ng Pakikiisa sa Kapisanan ng LGBTQi+ sa Pilipinas (KULAY) sa Pagdiriwang ng Pride Month

I am one with KULAY and the whole LGBTQIA+ community in celebration of Pride Month and in our fight for equality and respect for human rights.

Sa makahulugang pagdiriwang na ito, nakikita natin ang matingkad na kontribusyon ng LGBTQIA+ sa lipunan, at kung paanong sa kabila ng pagsubok, nangingibabaw ang inyong di-natitinag na katatagan ng loob at lakas ng pagkakaisa.

Pero ang pinaka-hangad natin: hindi lamang sa buwan na ito o sa mga piling pagdiriwang binibigyang-pansin at tinututukan ang inyong karapatan at ang mga hakbang para tuluyan nang wakasan ang pang-aapi at diskriminasyon. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, itaguyod natin ang isang lipunang patas, may paggalang at pagpapahalaga sa dignidad ng bawat isa.

A meaningful and joyful celebration of Pride Month to all!

News Latest News Feed