Press Release
June 10, 2021

MENSAHE PARA SA TALAKAYANG KABABAIHAN

Isang mapagpala, makabuluhan at mapagmalasakit na umaga sa lahat ng mga kababaihan at kalalakihan na kasama at nakikinig sa talakayang ito ngayong Sabado ng umaga.

Una sa lahat, binabati ko ang mga kababaihan na nasa likod ng 1Sambayan na kinasasapian ng dating Chairperson ng Komisyon ng Karapatang Pantao, ang walang kapaguran na si Chairperson Etta P. Rosales, sa pagkakaroon ng ganitong talakayan. Ang tema na "Boto ng Kababaihan - Mapagmalasakit, Mapang-alaga at May Pananagutang Pamamahala - Mula sa Tao, Tungo sa Tao" ay hindi lamang napapanahong talakayin kundi kinakailangan at nararapat. Napapanahon at kinakailangan dahil sa maiksing panahon - wala ng isang taon mula ngayon - ay halalan na naman. Isasabuhay na naman natin ang ating karapatan na bumoto at iboto ang nararapat, sa national at lokal na halalan. Kalahati ng boboto o mahigit pa ay mga kababaihan. Kaya ang boto ng bawat isa sa atin ay hindi lamang mahalaga kundi maaaring makapagpabago pa ng susunod na yugto ng kasaysayan ng Pilipinas.

Malakas ang ugong-ugong na yung nakaupo sa Malacañang ngayon ay tatakbo bilang Bise Presidente. Kasama sa mga nangangarap na umupo sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan ay sina Sara Duterte, Bong Go at Manny Pacquiao. Wala pang malakas na ugong sa kampo ni Bongbong Marcos. Kung sakali man, saan na tutungo ang bayan natin? Dasal na lang ba ang ating una at huling gagawin, sabay sambit ng "Pagpalain nawa tayong lahat ng Poong Maykapal?"

Malaki ang tiwala ko na ang sagot natin sa tanong na ito ay isang malakas at natural na HINDI. Hindi na muli tayong magpapaloko at magpapalinlang. Hindi na muli tayong maniniwala sa mga pangako na hanggang ngayon ay hindi natupad o biro lang pala. Hindi lamang mataimtim na pagmumuni-muni ang kinakailangan natin. Kailangan na nating kumilos bilang mga kababaihan, maliit man na pagkilos sa ating mga sariling pamilya o malaki man, sa ating mga pamayanan at malawak na lipunan. Magkaisa tayo sa isang layunin at mithiin at ito ay ang pagkakaroon ng karapat-dapat na mga lider at mamumuno sa ating pamahalaan sa susunod na halalan. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan? Kung hindi tayo kikilos bilang sama-samang kababaihan, sino?

Bilang panimula, sumali tayong lahat sa mga talakayan na kagaya nitong sinasalihan natin ngayong umaga na magbibigay sa atin ng tamang pananaw kung ano ang nararapat. Kailangan nating palakasin ang ating samasamang boses para ito ay hindi lamang pakikinggan kundi ay maging daan ng pagbabago ng ating kasaysayan tungo sa mas mapayapa, maunlad at demokratikong pamamahala. Ito ay ating "intergenerational responsibility" para sa ating mga anak, apo at susunod na henerasyon ng kapwa nating Pilipino.

Isa sa mga paraan ng pagkamit nito ay sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng ating karapatang bumoto at bumoto nang tama. Ang karapatan na ito ay ibinigay na pantay-pantay para sa lahat ng mga botante. Pahalagahan at isapuso nating lahat ang karapatan na ito. Gamitin natin ito nang nararapat. Palakasin natin ang ating mga boses bilang mga kababaihan sa pamamagitan ng ating mga boto. Isulong natin ang pagbabago, MULA SA TAO, PARA SA TAO.

Walang limitasyon ang kaya nating gawin bilang mga babae. Magsamasama tayo. Ang tagumpay natin bilang mga babae na may mithiin at layunin para sa pagbabago ay hindi lamang ating tagumpay kung hindi tagumpay ng sambayanang Pilipino. Kaya natin ito, dahil tayo ay mga babae! Sabi nga, the hands that rock the cradle rule the world. We, women, are the rock. Let us then rule the Philippines through our votes in 2022!

Mga nanay, mga kapatid at mga kaibigan, nasa piitan man ako, kasama niyo ako sa pagkilos na ito! I will and continue to rock with all of you, to the tune of respect for women's rights, democracy and the rule of law!

Mabuhay tayong lahat at pagpalain tayo ng Poong Maykapal.

Maraming salamat.

LEILA M. DE LIMA

PNP Custodial Center, Camp Crame
5 Hunyo 2021

News Latest News Feed