Press Release
June 24, 2021

Hontiveros to BIR: Suspend regulation imposing 25% tax on private schools now

Senator Risa Hontiveros on Thursday called on the Bureau of Internal Revenue to immediately suspend the revenue regulation circular that imposes a 25% tax on private schools.

The senator said the Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines (COCOPEA) informed her office that the 25% tax articulated under Revenue Regulation 05-2021 continues to be implemented.

"Dadami ang magsasarang paaralan at tataas ang bilang ng mga estudyanteng magdro-dropout kung hindi maiwasto ng BIR ang kanilang regulasyon. Ang edukasyon sa bansa ay serbisyo na kailangang protektahan para sa kinabukasan ng ating kabataan. Let's extend these private schools the lifeline they urgently need. BIR must take action now," Hontiveros said.

"Bilang solo mom na nagtustos ng pag-aaral ng aking apat na anak from grade school to college, alam ko ang hirap ng pagbayad ng tuition fee, at tiyak na mas lalong mahirap sa panahon ng pandemya. Ang aking pangamba ay kung ganyan kataas ang buwis na ipapataw sa mga schools, mapapass-on ito sa mga magulang na nakukuba na sa mga gastusin ng pang-araw araw," the senator added.

According to COCOPEA, it is vital that the regulation be rescinded immediately because some of their proprietary stock for-profit schools are being questioned when availing of the preferential tax rate of 10% based on Sec. 27 B of the National Internal Revenue Code. The organization also said that the Legal Division of some BIR regional offices requires educational institutions to present a copy of a BIR ruling that confirms they are eligible for the 10% preferential tax rate.

"I urge BIR to clearly issue a ruling that entitles private schools to the 10% preferential tax rate, and the 1% tax rate for three years in light of the pandemic. It's cruel to impose this sharp increase in the middle of a deepening economic crisis. Sa panahon ngayon, dapat tinutulungan natin silang manatiling buhay, hindi yung sinisipa pa silang pababa," Hontiveros said.

Hontiveros is co-author of Senate Bill 2272, which will clearly cover proprietary institutions in the tax benefit. However, the senator said it is paramount that BIR immediately clarifies the inclusion of private schools in the 10% tax rate even before SB 2272 is enacted into law.

"Bawat oras na hindi nalilinaw ang regulasyong ito, may mga empleyado, guro, at estudyante na matinding maapektuhan. Umaksyon na ang BIR bago pa matuluyang magsara ang mga paaralan. Schools are gateways to a better life and when we fail to protect them, we also fail to provide the promise of a better future for many Filipinos," Hontiveros concluded.

######

Hontiveros sa BIR: Suspindihin na ang regulasyon na nagpapataw ng 25% na buwis sa mga pribadong paaralan

Nanawagan si Senador Risa Hontiveros sa Bureau of Internal Revenue (BIR) na agad na suspindihin ang revenue regulation na nagpapataw ng 25% na buwis sa mga pribadong paaralan.

Sinabi ng senador na ini-report ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines (COCOPEA) sa kanyang tanggapan na ang 25% na buwis na ipinahayag sa ilalim ng Revenue Regulation 05-2021 ay patuloy na ipinatutupad.

"Dadami ang magsasarang paaralan at tataas ang bilang ng mga estudyanteng magdro-dropout kung hindi maiwasto ng BIR ang kanilang regulasyon. Ang edukasyon sa bansa ay serbisyo na kinakailangan protektahan para sa kinabukasan ng ating kabataan. Let's extend these private schools the lifeline they urgently need. Dapat aksyunan na ito ng BIR ngayon," sabi ni Hontiveros.

"Bilang solo mom na nagtustos ng pag-aaral ng aking apat na anak mula sa grade school hanggang sa kolehiyo, alam ko ang hirap ng pagbayad ng tuition fee, at mas lalong mahirap sa panahon ng pandemya. Ang aking pangamba ay kung ganyan kataas ang buwis na ipapataw sa mga paaralan, baka mapasa ito sa mga magulang na nagkakanda kuba na sa mga gastusin ng pang-araw na araw," dagdag ng senador.

Ayon sa COCOPEA, mahalaga na agad na maalis ang regulasyon dahil ang ilan sa kanilang miyembro ay kinukwestiyon dahil sa pagkuha nila ng preferential tax rate na 10% batay sa Sec. 27 B ng National Internal Revenue Code. Sinabi din ng samahan na inoobliga ng Legal Division ng ilang mga panrehiyong tanggapan ng BIR ang mga private schools na magpakita ng kopya ng isang desisyon ng BIR na nagkukumpirma na kasama sila sa 10% na tax rate.

"Inaanyayahan ko ang BIR na malinaw na mag-isyu ng isang pagpapasya na nagbibigay karapatan sa mga pribadong paaralan sa 10% na preferential tax rate, at ang 1% na tax rate sa loob ng tatlong taon dahil sa pandemya. Malupit na magpataw ng ganito katalim na pagtaas sa gitna ng lumalalim na krisis sa ekonomiya. Sa panahon ngayon, dapat tinutulungan natin silang manatiling buhay, hindi yung sinisipa pa silang pababa, " sabi ni Hontiveros.

Si Hontiveros ay kapwa may-akda ng Senate Bill 2272, na naglalayong malinaw na isama ang mga proprietary institutions sa tax benefit. Gayunman, sinabi ng senadora na pinakamahalaga na kaagad na malinaw ng BIR ang pagsasama ng mga pribadong paaralan sa 10% na tax rate bago pa man maisabatas ang SB 2272.

"Bawat oras na hindi nalilinaw ang regulasyon ito, may mga empleyado, guro, at estudyante na matinding maapektuhan. Umaksyon na ang BIR bago pa matuluyang magsara ang mga paaralan. Ang mga paaralan ay mga gateway sa isang mas magandang buhay at kung hindi natin maprotektahan ang mga ito, hindi natin mabibigay ang pangako ng mas magandang kinabukasan para sa maraming mga Pilipino," pagtatapos ni Hontiveros.

#####

News Latest News Feed