Press Release
July 19, 2021

Gatchalian: Quality teacher education, training should start in teacher education institutions

While in-service training can help the teachers with their professional development, Senator Win Gatchalian maintained that aspiring teachers should start receiving quality education and training from teacher education institutions (TEIs) during their pre-service training.

Reforming the teacher education system was one of the proposals put forth by the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture when it recognized the crisis in the education sector as early as 2020. Gatchalian added that while recognizing and declaring a crisis was the easy part following our learners' poor performance in international large-scale assessments, the most important thing to do is to pursue and implement reforms immediately to lift us out of the crisis.

Gatchalian pointed out that most of the graduates of TEIs in the country have been performing poorly in the Licensure Examination for Teachers (LET). From 2010 to 2019, only 35 percent passed the LET for the secondary level, while only 28 percent passed for the elementary level.

Readiness to teach the K to 12 curriculum is another challenge, Gatchalian pointed out. A 2016 report by the World Bank and Australian Aid showed that except for English elementary teachers, the average elementary or high school teacher could correctly answer fewer than half of questions on subject content tests.

To improve the quality of teacher education and training in the country, Senate Bill No. 2152 or the Teacher Education Excellence Act, which Gatchalian sponsored, seeks to empower the Teacher Education Council (TEC) and make it a responsive coordinating body among the Department of Education (DepEd), the Commission on Higher Education (CHED), and the Professional Regulation Commission (PRC). Strengthening the coordination between these three agencies will align pre-service and in-service education to improve the quality of teachers and improve the quality of education in elementary and secondary schools, Gatchalian explained.

"Sa pagreporma natin sa sistema ng edukasyon, hindi na tayo pwedeng bumalik sa nakasanayan na nating gawin, at isa sa mga dapat nating tutukan ay ang pag-angat ng kalidad ng edukasyon ng ating mga guro. Kung magagawa natin ito, mapapaigting natin ang kanilang kakayahan at kahandaang maghatid ng dekalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral," said Gatchalian.

# # #

Gatchalian: Dekalidad na edukasyon, pagsasanay ng mga guro dapat magsimula sa kolehiyo pa lang

Bagama't makatutulong sa professional development ng mga guro ang mga training o pagsasanay kapag nagsimula na silang magturo o ang tinatawag na in-service training, nanindigan si Senador Win Gatchalian na dapat makatanggap ang mga nagbabalak maging guro ng dekalidad na edukasyon sa kolehiyo pa lamang o sa pre-service training.

Ang pag-reporma sa sistema ng edukasyon para sa mga guro ang isa sa mga panukala ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture noong una nitong kinilala noong 2020 na ang sektor ng edukasyon ay nababalot sa isang krisis. Bagama't mas madali ang pagkilala at pagdeklara ng isang krisis dahil sa mababang mga marka ng mga mag-aaral ng bansa sa mga international large-scale assessments, mas mahalaga para kay Gatchalian ang pagsulong at pagpapatupad ng mga kinakailangang reporma upang mawakasan ang naturang krisis.

Ipinaliwanag ni Gatchalian na karamihan sa mga nagtapos sa Teacher Education Institutions (TEIs) sa bansa ay hirap makapasa sa Licensure Examination for Teachers (LET). Mula 2010 hanggang 2019, tatlumpu't limang (35) porsyento lamang ang nakapasa para sa secondary level, samantalang dalawampu't walong (28) porsyento naman ang nakapasa sa elementary level.

Isa ring hamon ang kahandaan ng mga guro sa pagtuturo ng K to 12 curriculum. Maliban sa mga English elementary teachers, hirap ang mga pangkaraniwang guro sa elementarya at high school na masagutan ng tama ang kalahati sa mga tanong ng mga subject content tests, ayon sa isang ulat ng World Bank at Australian Aid noong 2016.

Upang i-angat ang kalidad ng pagtuturo at pagsasanay sa mga guro, isinusulong ni Gatchalian sa Senate Bill No. 2152 o ang Teacher Education Excellence Act ang pagpapatatag sa Teacher Education Council (TEC) upang lalo pang mapaigting ang ugnayan sa pagitan ng Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (CHED), at Professional Regulation Commission (PRC). Sa pamamagitan nito, matitiyak ang ugnayan ng pre-service at in-service training ng mga guro sa bansa. Kasunod nito ang pag-angat ng kalidad ng mga guro at ang edukasyon sa mga paaralan sa elementarya at high school, paliwanag ni Gatchalian na sponsor ng panukalang batas.

"Sa pagreporma natin sa sistema ng edukasyon, hindi na tayo pwedeng bumalik sa nakasanayan na nating gawin, at isa sa mga dapat nating tutukan ay ang pag-angat ng kalidad ng edukasyon ng ating mga guro. Kung magagawa natin ito, mapapaigting natin ang kanilang kakayahan at kahandaang maghatid ng dekalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral," ani Gatchalian.

# # #

News Latest News Feed