Press Release
September 21, 2021

Gatchalian: 'Teacher Education Excellence' bill approval a major step out of education crisis

The Senate has approved on third and final reading a bill that aims to improve the quality of teacher education and training in the country. For Senator Win Gatchalian, principal author and sponsor of the measure, this is a big step forward in addressing the country's education crisis.

Senate Bill No. 2152 or the Teacher Education Excellence Act amends Republic Act No. 7784 to strengthen the Teacher Education Council (TEC) created in 1993.

The proposed measure seeks to make the TEC a responsive coordinating body for the Commission on Higher Education (CHED), the Professional Regulation Commission (PRC), and the Department of Education (DepEd), the main government entities involved in teacher education. This will realign pre-service and in-service education to improve the quality of teachers, and in turn improve the quality of education provided in elementary and secondary classrooms.

Gatchalian flagged that graduates in Teacher Education Institutions (TEIs) have been performing poorly in the Licensure Examination for Teachers (LET). From 2010 to 2019, only 35% of secondary education LET takers passed, while only 28% of takers at the elementary level passed.

The Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture added that in 2019, only 46 TEIs are in the Better Performing and Top Performing Categories on the Elementary LET. At least 75% of those who graduated from these TEIs passed the exam. On the other hand, there are 815 schools in the Worse or Poor Performing Categories, those with passing rates of at least 50%. At the Secondary Level, there were only 27 Better or Top Performing TEIs and almost 1,000 Worse or Poor Performing schools.

"Hindi natin maiaangat ang kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan kung wala ring dekalidad na pagsasanay at edukasyon ang ating mga guro. Ang mga guro ay ang mga frontliners natin sa pagsugpo sa krisis ng edukasyon kaya dapat tiyakin na mula sa kolehiyo hanggang sa pagtuturo, sila ay handa at may sapat na kakayahan," said Gatchalian.

The revamped TEC will establish a roadmap for teacher education. It will also mandate, monitor, and quality assure compliance with minimum requirements for teacher education programs. This is to ensure a strong and transparent link between the outcomes of teacher programs, the professional standards for teachers, research, and international best practice.

# # #


Gatchalian: 'Teacher Education Excellence' mahalaga sa pagtugon sa krisis sa edukasyon

Pasado na sa Senado ang isang panukalang batas na layong iangat ang kalidad ng edukasyon at pagsasanay ng mga guro sa bansa. Para kay Senador Win Gatchalian na may akda at sponsor ng naturang panukala, ito ay mahalagang hakbang upang matugunan ang krisis sa edukasyon ng bansa.

Layon ng Senate Bill No. 2152 na amyendahan ang Republic Act No. 7784 upang patatagin ang Teacher Education Council (TEC) na unang nabuo noong 1993.

Sa ilalim ng panukalang batas, paiigtingin ng TEC ang ugnayan sa pagitan ng Commission on Higher Education (CHED), Professional Regulation Commission, at Department of Education (DepEd), ang tatlong ahensyang may kinalaman sa edukasyon ng mga guro.

Titiyakin ng panukalang batas ang ugnayan sa pagitan ng pre-service education na nagsisimula sa kolehiyo at ng in-service education o ang training na natatanggap ng mga guro kapag nagsimula na silang magturo. Ayon kay Gatchalian, ang pag-angat sa kalidad ng training at edukasyon ng mga guro ay makakatulong sa pag-angat sa kalidad ng edukasyon ng mga mag-aaral na nasa elementarya at high school.

Pinuna ni Gatchalian ang mababang passing rate ng Licensure Examination for Teachers (LET). Mula 2010 hanggang 2019, tatlumpu't limang (35) porsyento lamang ng mga kumuha ng LET para sa high school ang nakapasa. Samantala, dalawampu't walong (28) porsyento lamang ang nakapasa sa mga kumuha ng LET sa elementarya.

Noong 2019, wala pang limampu (46) sa mga Teacher Education Institutions (TEIs) ang nabibilang sa Better Performing at Top Performing Categories ng LET para sa Elementarya. Ibig sabihin, hindi bababa sa pitumpu't limang (75) porsyento sa mga graduates ng mga TEIs na ito ang nakapasa. Samantala, mahigit walong daang (815) mga TEIs ang nasa Worse o Poor Performing Categories, o iyong may mga passing rates na wala pang limampung (50) porsyento. Sa Secondary level naman, wala pang tatlumpu (27) ang nasa Better o Top Performing TEIs at isang libo (1,000) ang nasa Worse o Poor Performing schools.

"Hindi natin maiaangat ang kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan kung wala ring dekalidad na pagsasanay at edukasyon ang ating mga guro. Ang mga guro ay ang mga frontliners natin sa pagsugpo sa krisis sa edukasyon kaya dapat tiyakin na mula sa kolehiyo hanggang sa pagtuturo, sila ay handa at may sapat na kakayahan," ani Gatchalian.

Ang pinaigting na TEC ay bubuo ng roadmap para sa edukasyon ng mga guro. Ito ay magbibigay ng mandato, magmo-monitor, at magpapatupad ng quality assurance sa mga itatalagang minimum requirements sa teacher education programs. Ito ay upang matiyak ang matatag at malinaw na ugnayan sa pagitan ng mga outcomes ng teacher education programs, ang professional standards para sa mga guro, pananaliksik, at international best practice.

# # #

News Latest News Feed