Press Release
September 26, 2021

Poe on centenarians:

Our centenarian lolos and lolas passing away without receiving their cash gift is beyond bearing.

In distributing the benefits under the Centenarians Act, the government should consider reviewing its processes to make them less cumbersome and more accommodating to the elderly, who are naturally constrained by age and resources.

The Department of Social Welfare and Development must also constantly coordinate with local government units to keep an updated list of persons nearing their 100th year to ensure availability of funds for claims.

The law pays homage to the life and longevity of our beloved centenarians amid the deaths besetting our country due to the pandemic.

We must honor them for striving to remain as pillars of their families and source of wisdom of our communities.

___________________________________________________________________

[FILIPINO TRANSLATION]

Poe sa mga sentenaryo (centenarian):

Ang pagpanaw ng ating mga sentenaryong lolo at lola na walang natatanggap na cash gift ay hindi katanggap-tanggap.

Sa pamamahagi ng benepisyo sa ilalim ng Centenarians Act, dapat ikonsidera ng gobyerno ang pagrepaso sa proseso upang maging mabilis at madali para sa mga matatandang hindi na gaanong makakilos dahil sa kanilang edad at sitwasyon.

Kailangan ring makipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamahalaan para magkaroon ng talaan ng mga taong malapit nang mag-100 taon at matiyak na may sapat na pondo para sa kanilang mga claim.

Binibigyang halaga ng batas ang pagkakaroon ng mahabang buhay ng ating mga minamahal na sentenaryo, lalo na sa gitna ng ating laban kontra pandemya.

Dapat natin silang igalang sa kanilang pagsusumikap na manatiling haligi ng kanilang mga pamilya at bukal ng karunungan ng ating mga komunidad.

News Latest News Feed