Press Release
October 21, 2021

Still no guidelines for the P41-B direct food purchase allocation in the 2021 budget: Pangilinan

THE two-year delay in the issuance of guidelines for the full implementation of Sagip Saka Act of 2019 has left hanging farmers and fisherfolk who should benefit from the over P41 billion intended for direct food purchases in the 2021 national budget, Senator Francis "Kiko" Pangilinan said Thursday.

"Maganda sanang stimulus o pantulak itong P41 billion para sa kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda, lalo na ngayong pandemya. Nakapaloob itong malaking halagang ito sa national budget ng 2021. Aandar at gugulong ang ekonomiya sa kanayunan pag nagastos itong P41 billion para bilhin ang ani at huli ng ating mga magsasaka at mangingisda," he said.

"Kaya lang, matatapos na ang taon at wala pa ring IRR o implementing rules and regulations ng GPBB. May pera na nakalaan para direktang makabili ang national agencies sa mga magsasaka pero nabibitin pa," he added, referring to the Government Procurement Policy Board.

Sagip Saka's IRR provides that government agencies buying agricultural and fisheries products follow the procedures for negotiated procurement under the Government Procurement Reform Act or Republic Act 9184.

The Government Procurement Policy Board (GPPB) is mandated to review and amend its negotiated procurement guidelines to effectively implement and support Sagip Saka.

GPPB, however, is yet to release the draft procurement guidelines even though Sagip Saka's IRR was signed two years ago or on October 2019.

At Wednesday's Senate Committee on Finance hearing on the proposed DBM budget for 2022, Pangilinan questioned the delay in the approval of the guidelines needed for the implementation of a Sagip Saka provision mandating national and local government agencies to purchase directly from farmers and fisherfolk for feeding programs and the like.

"We have been hammering for the approval of the rules and guidelines for direct purchases from farmers and fisherfolk... I hope they can explain. This is long overdue. This is supposed to be for 2021 purchases. And we're already ending 2021," Pangilinan told the hearing.

"They have been explaining and until now they are still explaining. Really, there seems to be no sense of urgency. I hope that this is not deliberate. I hope this was not [a case of] foot-dragging," he added.

In July 2021, GPPB Executive Director Rowena Ruiz said that the GPPB guidelines were still being reviewed.

In August 2021, GPPB targeted the release of the draft guidelines on September.

Despite these commitments, GPPB has only submitted the draft to the members of the board last October 14.

"I have been very patient all throughout this year following this up with your office but apparently my patience has not [yielded] in any result at this time," Pangilinan said.

The GPBB commits to follow up with its members yesterday (October 20) to facilitate submission of substantial comments.

The Senate Committee on Finance urges the GPBB to approve the procurement guidelines before the DBM budget moves to plenary in November.

"Sa pagkausap ko sa mga magsasaka natin, hindi naman sila humihingi ng abuloy. May dignidad ang ating mga magsasaka. Hinihingi lang nila, konting tulong para maipatas ang laban sa mga imported. Itong P41 billion sana ang stimulus para sa ating agrikultura. Madaliin natin ito," Pangilinan said.

#

Tagalog version

Wala pa ring guidelines para sa P41-B na 2021 budget para sa direct food purchase: Pangilinan

DAHIL naantala ng dalawang taon ang pagpapalabas ng mga patnubay para sa ganap na implementasyon ng Sagip Saka Act ng 2019, nabibitin ang maraming mga magsasaka at mangingisda na dapat sana ay nakikinabang sa P41 bilyong nakalaan para sa direktang pagbili ng pagkain na nakapaloob sa 2021 national budget, ayon kay Senador Francis "Kiko" Pangilinan.

"Maganda sanang stimulus o pantulak itong P41 billion para sa kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda, lalo na ngayong pandemya. Nakapaloob itong malaking halagang ito sa national budget ng 2021. Aandar at gugulong ang ekonomiya sa kanayunan pag nagastos itong P41 billion para bilhin ang ani at huli ng ating mga magsasaka at mangingisda," Aniya.

"Kaya lang, matatapos na ang taon at wala pa ring IRR o implementing rules and regulations ng GPBB. May pera na nakalaan para direktang makabili ang national agencies sa mga magsasaka pero nabibitin pa," dagdag niyang tinutukoy ang Government Procurement Policy Board.

Ayon sa IRR ng Sagip Saka, ang mga ahensya ng gobyerno na bibili ng mga produktong agrikultura at pangingisda ay dapat sumunod sa mga patakaran ng negotiated procurement sa ilalim ng Government Procurement Reform Act o Republic Act 9184.

Mandato ng Government Procurement Policy Board (GPPB) ang suriin at amendahan ang mga patnubay ng negotiated procurement para epektibong mapatupad at masuportahan ang Sagip Saka.

Ngunit hindi pa naglalabas ng draft procurement guidelines ang GPPB kahit na ang IRR ng Sagip Saka ay napirmahan na dalawang taon na ang nakakalipas noong Oktubre 2019.

Noong Miyerkules na pagdinig ng Senate Committee on Finance tungkol sa iminumungkahing DBM budget para sa 2022, kinuwestyon ni Pangilinan ang pag-antala sa pag-apruba ng mga patnubay na kailangan upang mapatupad ang probisyon ng Sagip Saka na nag-uutos sa mga pambansa at lokal na ahensya ng gobyerno na bumili direkta sa mga magsasaka at mangingisda para sa mga feeding programs at iba pang programa gaya nito.

"Kinakalampag namin ang pag-apruba ng mga batas at tuntunan para sa direktang pagbili sa mga magsasaka at mangingisda. Sana ay maipaliwanang nila ito. Masyado na itong nakaligtaan. Dapat ito ay para sa mga bibilhin para sa 2021 pero malapit nang matapos ang taon," ani Pangilinan sa pagdinig.

"Dati na silang nagpapaliwanang at hanggang ngayon ay nagpapaliwanag pa rin. Talagang parang walang pagmamadali. Sana naman hindi ito sinasadya. Sana hindi ito sadyang pagpapabagal," dagdag Nina.

Noong Hulyo 2021, sabi ni GPPB Executive Director Rowena Ruiz sinusuri pa ang guidelines ng GPPB.

Noong Agosto 2021, naka-target ang GPPB na ilabas ang draft guidelines ng Setyembre.

Sa kabila ng mga pangako, nagsumite ang GPPB ng draft sa board dito noong nakaraang October 14.

"Ako ay lubos na nagpasensya buong taon kaka-follow-up nito sa inyong opisina pero parang wala akong napala sa lahat ng oras na ito," sabi ni Pangilinan.

Nangako ang GPBB na mag-fa-follow-up sa kanilang mga miyembro kahapon (Oktubre 20) upang mapadali ang pagsumite ng malamang mga komento.

Inuudyok ng Senate Committee on Finance ang GPPB na aprubahan ang procurement guidelines bago ilipat sa plenaryo ang DBM budget sa Nobyembre.

"Sa pagkausap ko sa mga magsasaka natin, hindi naman sila humihingi ng abuloy. May dignidad ang ating mga magsasaka. Hinihingi lang nila, konting tulong para maipatas ang laban sa mga imported. Itong P41 billion sana ang stimulus para sa ating agrikultura. Madaliin natin ito," ani Pangilinan.

###

News Latest News Feed