Press Release
November 12, 2021

Dispatch from Crame No. 1175:
Sen. Leila M. de Lima on the grant of limited immunity to Lascañas

11/12/21

The ICC shows us how it's done!

Being independent and, thus, immune from political abuse and bullying from Duterte, the ICC is able to proceed with the investigation into the Philippine drug war and killings in a sober and methodical manner, focusing only on facts and evidence while drowning out the unnecessary noise.

Unlike Duterte, the ICC does not engage in trial by publicity. They do not preempt or prejudge any investigation. Slowly but surely, they evaluate the evidence as they receive them and act upon them without need for public spectacle. And sure enough, they are proceeding with their case inspite of the vitriolic public protestations from Mr. Duterte.

Ngayon, napabalita na binigyan nila ng limited immunity ang dating hitman ni Duterte na si Arturo Lascañas na dati nang tumestigo sa Senado ukol sa malawakang pagpatay na naganap sa Davao noong panahon ng panunungkulan ni Duterte bilang Mayor doon.

Ibig sabihin, binibigyan nila ng kalayaan si Lascañas na magsabi lang ng totoo at hindi matakot na makakasuhan siya bunga ng magiging testimoniya niya.

Ito ay isang indikasyon na napakahalaga sa kaso laban kay Duterte ng magiging testimoniya ni Lascañas. At dahil nasa proteksyon si Lascañas ng ICC, inaasahan natin na makakapagbigay siya ng testimoniya na malaya sa anumang pananakot na gagawin ni Duterte.

Hindi malayong lalo pang matatakot si Duterte sa kaso niya sa ICC sapagkat alam niya ang katotohanan ng mga sinasabi o ibubunyag ni Lascañas. Kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, hindi lang para siraan si Lascañas, kundi para maluklok sa puwesto ang kaniyang anak at patuloy nilang magamit ang institusyon ng Office of the President para humarang at maging sagabal sa imbestigasyon o, sa kalaunan, tuluyang patakasin siya sa kaniyang mga kasalanan.

Bilang na ang araw mo, Mr. Duterte. Nalalapit na ang panahon na pagbabayaran mo ang iyong kasalanan sa libu-libong pamilyang naging biktima ng EJK at ng iyong polisiya ng dahas.

Mailap man ang hustisya sa ilalim ng iyong rehime, iba ang usapan sa ICC na malayo sa iyong impluwensya at pananakot. Kaya anumang drama at negosasyon ang nagaganap sa pagitan ng iyong pamilya, mga Marcoses, at pati na si Gloria Arroyo, makakamit din ng bayan, lalo ng mga bikitma ng EJKs, ang katarungan.

(Access the handwritten version, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_1175)

News Latest News Feed