Press Release
November 24, 2021

Poe on text scams:

Mobile phone fraud exploiting our personal information must stop.

As more people use their smartphones for communication, business and education especially amid the pandemic, the fraud floodgates have been opened.

The government and the private sector must move together quickly against syndicates that have boosted their attacks on a massive scale and alarming pace, preying on the vulnerabilities of the public dependent on mobile phones.

We also urge the public to be extremely vigilant in looking out for signs of the illegal activities and to safeguard their personal information and other sensitive data.

The government should continuously beef up mechanisms, such as existing hotlines, where our people can report spams and scams and get immediate help in case they fall victim to fraud.

Text scams spare no one. Their victims come from poor families who are given false hopes of jobs or goods, or worse, duped into giving away cash in exchange for the false promise of a bigger amount.

_______________________________________

[FILIPINO TRANSLATION]

Poe sa text scams:

Panloloko gamit ang mobile phone para magsamantala, dapat nang matigil.

Habang mas marami nating mamamayan ang gumagamit ng smartphone para sa komunikasyon, negosyo at edukasyon lalo na ngayong pandemya, nagdagsaan naman ang mga manloloko.

Dito, kailangang magkasabay na umaksyon ang gobyerno at pribadong sektor laban sa mga sindikatong mas pinalakas at pinabilis ang kanilang mga pag-atake at pananamantala sa kahinaan ng publikong nakaasa sa mobile phones.

Hinihikayat natin ang lahat na mas lalong maging mapagmatyag at tingnan ang mga senyales ng mga iligal na aktibidad upang maprotektahan ang mga personal at sensitibong impormasyon.

Kailangan ng tuluy-tuloy na pagpapalakas ng mga mekanismo tulad ng mga umiiral na hotlines, kung saan maaaring magsumbong ang taumbayan ng mga 'spams at scams' at makakuha ng agarang tulong.

Walang sinisino ang text scams. Karamihan sa mga biktima ay mga mahihirap na pamilyang binibigyan ng maling pag-asa na makakuha ng trabaho o gamit, o mas malala pa, makapagbigay muna sila ng salaping kapalit ng pekeng pangakong kikita ito ng mas malaking halaga.

News Latest News Feed