Press Release
December 4, 2021

Gatchalian urges DOE to be transparent on SPEX-Udenna deal in Malampaya

Senator Win Gatchalian urged the Department of Energy (DOE) to lay its cards on the table in its ongoing review process that will be the basis for approving or disapproving the sale of the 45% operating interest of Shell Philippines Exploration B.V. (SPEX) in the Malampaya gas field to Udenna Corporation's Malampaya Energy XP Pte. Ltd.

"Napaso na tayo sa first transaction. The DOE approved the first transaction and then later on said that the law is insufficient," said Gatchalian referring to the sale of the $565 million-worth shares of stocks of Chevron Malampaya LLC to another Udenna unit UC Malampaya Pte. Ltd. which was approved by the DOE despite admissions of gaps in the law.

"The process should be very clear to us. What circular is the DOE using? Is this circular sufficient or not? These are the same questions we asked in the past Senate hearings," Gatchalian said.

Under the sales purchase agreement, the SPEX-Udenna deal requires the approval of the DOE, unlike in the case of the Chevron-Udenna deal which DOE Assistant Secretary Gerardo Erguiza Jr. said is not required. He reiterated the position of the department that there's insufficiency of legal basis or inapplicability of DOE's department circular 2007-04-003 in subjecting the Chevron-Udenna deal to prior approval by the government. The said circular prescribes the guidelines and procedures for the transfer of rights and obligations in petroleum service contracts under Presidential Decree 87, the basis for evaluation of such transactions.

"Hahayaan ba natin na mapasakamay ang Malampaya ng kumpanyang maraming utang? Walang track record sa oil exploration and development ngunit dahil nakapangutang sa mga bangko ay nagawang mabili ang mga binebentang interes sa Malampaya," Gatchalian stressed.

Reports said that SPEX sold its 45% stake in Malampaya to Malampaya Energy at $380 million, with additional payments of up to $80 million between 2022 to 2024 contingent on asset performance and commodity prices.

Gatchalian underscored the need for the DOE to be transparent in handling the SPEX-Udenna deal because what is at stake is the country's energy stability as almost four million households and almost close to about 30% of the Luzon grid is dependent on Malampaya.

# # #

_______________________________________________

Dapat maging transparent ang DOE sa SPEX-Udenna deal sa Malampaya

Hinimok ni Senador Win Gatchalian ang Department of Energy (DOE) na maging bukas at tapat sa publiko sa isinasagawa nitong pagsusuri na magiging basehan kung aaprubahan o hindi ang pagbenta ng Shell Philippines Exploration B.V. (SPEX) sa 45% operating interest nito sa Malampaya gas field sa Malampaya Energy XP Pte. Ltd. ng Udenna Corporation.

"Napaso na tayo sa naunang transaksyon. Inaprubahan nila yung naunang transaksyon pagkatapos sinabi na may kakulangan sa batas," sabi ni Gatchalian patungkol sa pagbenta ng $565 milyon na halaga ng shares of stocks ng Chevron Malampaya LLC sa isa pang kumpanya ng Udenna na UC Malampaya Pte. Ltd. na inaprubahan ng DOE sa kabila ng pag-amin din nilang may butas ang batas.

"Dapat klaro sa atin ang proseso. Ano bang circular ang ginagamit ng DOE? Ito bang circular ay sapat na o hindi? Ang mga ito'y nakailang ulit nang tinanong sa mga nagdaang pagdinig sa Senado," ani Gatchalian.

Sa ilalim ng sales purchase agreement, kailangan ng basbas ng DOE bago maisapinal ang SPEX-Udenna deal samantalang hindi na ito kinailangan sa transaksyong naganap sa pagitan ng Chevron at Udenna, ayon kay DOE Assistant Secretary Gerardo Erguiza Jr. Inulit din ni Erguiza ang posisyon ng departamento na walang sapat na basehang ligal o may kakulangan ang Department Circular 2007-04-003 kung igigiit aniyang kailangang aprubahan ng ahensiya ang nasabing transaksyon.

Ang nasabing circular ay naglalaman ng mga panuntunan at paraan na dapat sundin sa paglipat ng rights and obligations sa mga petroleum service contracts na nakapaloob sa ilalim ng Presidential Decree 87 o ang Oil Exploration and Development Act of 1972 na siyang basehan sa pagsusuri ng mga nasabing transaksyon.

"Hahayaan ba natin na mapasakamay ang Malampaya ng kumpanyang maraming utang? Walang track record sa oil exploration and development ngunit dahil nakapangutang sa mga bangko ay nagawang mabili ang mga binebentang interes sa Malampaya," pagdidiin ni Gatchalian.

Ayon sa mga report, binenta ng SPEX ang pag-aari nitong 45% stake sa Malampaya sa Malampaya Energy sa halagang $380 milyon at may karagdagang $80 milyon sa 2022 hanggang 2024 na nakabatay sa asset performance at commodity prices.

Iginiit ni Gatchalian ang kahalagahan ng DOE na maging transparent o tapat sa usapin ng bentahan ng SPEX at Udenna dahil ang nakasalalay dito ay ang katatagan ng suplay ng enerhiya ng bansa kung saan nasa halos apat na milyong sambahayan ang nakikinabang at halos 30% ng Luzon grid ay umaasa sa Malampaya.

# # #

News Latest News Feed