Press Release
December 10, 2021

MESSAGE ON HUMAN RIGHTS DAY

We join the international community in celebrating the 73rd anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. This is a landmark document which is instrumental in making the world today safer, more humane, and more just.

This year's theme, "Reducing Inequalities, Advancing Human Rights" is indeed very timely especially in this corner of the world where inequalities--whether political, economic and cultural--have worsened. This is highlighted even more by the current regime's culture of violence and impunity and bungled pandemic response, where the disparity and divide between the rich and the poor, the minority and the powerful, has been more glaring and cogent.

Mabuti na lang, sa bawat hamon at pagsubok, laging tumutugon ang mga Pilipino upang bumangon at bigyang lakas ang isa't isa. Sa kabila ng kawalan ng sapat na ayuda at makatarungang serbisyo, umusbong at umalab ang bayanihan na ipinamalas sa mga community pantry, mga community kitchen, at iba pang pagkilos na nagpatingkad sa diwa ng bolunterismo upang punan ang mga pagkukulang at kawalan ng malasakit ng administrasyon.

Ang ganitong pagdadamayan at pagbubuklod ng taumbayan ay panawagan sa gobyerno na gumawa ng mga konkretong hakbang upang tugunan ang di-pagkakapantay-pantay at pahalagahan ang buhay at dignidad ng mamamayan.

Next year, we will be facing another crucial fork in our path: the elections. Let us continue to be wary about those who falsely believe that discarding human rights will improve public order. Let us choose a leadership that will put human rights in the front and center of its platform.

Sa aspeto man ng pagpapabuti sa ekonomiya, paggiit sa ating soberanya, sa pagtugon sa pandemya, piliin natin ang mga pinunong isasaalang-alang ang kapakanan ng mamamayan, lalong-lalo na ang mga matagal nang inaapi, pinagkaitan ng maayos na serbisyo, mga biktima ng karahasan, pang-aabuso at pamamaslang.

Gaya ng panawagan ko noon pa man, at patuloy kong ipapanawagan at ipaglalaban: Tama na ang pagkamanhid! Tama na ang dahas! Tama na ang patayan!

Sa susunod na taon, iboto natin ang Karapatang Pantao. Iboto ang Katotohanan. Iboto ang Hustisya. Iboto ang Demokrasya. Iboto ang maka-Pilipino at tunay na nagmamahal sa Pilipinas.

Maraming salamat po at mabuhay ang sambayanang Pilipino.

(Sgd.) LEILA M. DE LIMA

PNP Custodial Center, Camp Crame

10 December 2021

News Latest News Feed