Press Release
December 10, 2021

Scammers cannot hide in eSIM as Gatchalian seeks its inclusion in SIM card registration bill

In a bid to thwart cyber criminals using the latest gadgets and find new ways to steal money by accessing bank details through mobile phones, Senator Win Gatchalian said he will pursue the inclusion of digital subscriber identity module (SIM) in the proposed SIM Card Registration Act.

"We have to keep up with the latest trends in technology and one of which is the emergence of eSIM, a digital SIM card that works the same way as a traditional or physical SIM card," Gatchalian, co-author of Senate Bill No. 2395, said.

"Mabilis mag-upgrade ang mga mobile devices at habang nagiging mas moderno ang mga ganitong instrumento ng mga scammers, nagiging mas malikhain din sila sa pagsasagawa ng mga modus nila. Kaya dapat isaalang-alang nating maisama ito sa panukalang batas na pagpaparehistro ng SIM cards," he added.

An eSIM or embedded subscriber identity module is a digital SIM embedded directly into a device such as smartphones, tablets and laptops and can connect the user to any operator or network provider.

The eSIM is not yet included in the Senate version of the proposed SIM card registration bill as the measure covers only the traditional SIM card or the chip that is physically installed or removed inside the mobile phones, the senator noted.

In the said bill, telecommunications companies shall require the registration of SIM cards as prerequisite to its sale. This is aimed at deterring the proliferation of SIM card-aided crimes such as terrorism, text scams, unsolicited or obscene messages, bank fraud and massive disinformation which can cause chaos and disorder, Gatchalian said.

Under the bill, existing SIM card subscribers with active services shall register with their respective Public Telecommunications Entities (PTEs) within a year from effectivity of this Act and failure to register within the prescribed period shall authorize the PTEs to automatically deactivate or retire the SIM card number.

"Napakabilis magbago ng technology. We can include the eSIM for registration para walang kawala ang mga kawatan na nanloloko ng mga kababayan natin. Whether it's physical or electronic SIM, dapat i-register," Gatchalian said.

The senator is hoping to have the Senate pass its version on third reading by next year and have it reconciled with the House of Representatives' version before the end of the current 18th Congress to have it enforceable next year.


Gatchalian may babala sa scammers na gumagamit ng eSIM

Walang kawala ang mga kawatan na gumagamit ng eSIM o embedded subscriber identity module, isang digital SIM, na direktang nakalagay sa mga smartphones, tablets o laptops upang makakonekta sa mga operator o network provider.

Isusulong kasi ni Senador Win Gatchalian na isama sa panukalang SIM Card Registration Act ang pagpaparehistro ng eSIM upang mapigilan ang hacking ng mga cyber criminals sa bank accounts gamit ang mga pinakabagong gadgets.

"Kailangan nating makipagsabayan sa mga pinakabagong teknolohiya at ang isang nauuso sa ngayon ay ang eSIM na gumagana kagaya ng tradisyunal o aktuwal na SIM card," ani Gatchalian, isa sa may-akda ng Senate Bill No. 2395.

"Mabilis mag-upgrade ang mga mobile devices at habang nagiging mas moderno ang mga ganitong instrumento ng mga scammers, nagiging mas malikhain din sila sa pagsasagawa ng mga modus nila. Kaya dapat isaalang-alang nating maisama ito sa panukalang batas na pagpaparehistro ng SIM cards," dagdag pa ng senador.

Hindi pa sakop ng pinapanukalang SIM Card Registration ang eSIM. Ang nasabing panukala ay nag-aatas na iparehistro ang mga tradisyunal na SIM card o ang chip na inilalagay sa loob ng mga mobile phones.

Sa ilalim ng panukalang batas, inoobliga ang mga telecommunications companies na irehistro ang mga bibili ng mga SIM card bago sila makabili nito. Ang ganitong hakbang ay upang maiwasan o masawata ang mga krimeng may kinalaman sa terorismo, text scam, unsolicited o obscene text messages, bank fraud o malawakang disinformation upang makapag dulot lamang ng kalituhan o kaguluhan sa publiko, paliwanag ni Gatchalian.

Sa nasabing panukala, ang mga nagmamay-ari na ng SIM card at may active services ay kinakailangan din na magparehistro sa Public Telecommunications Entities (PTEs) na kanilang network provider sa loob ng isang taon matapos maisabatas ito at ang kabiguang maisagawa ito ay magdudulot ng awtomatikong pag-deactivate o pagretiro ng SIM card number.

"Napakabilis magbago ng teknolohiya. Maaari nating isama ang rehistrasyon ng eSIM para walang kawala ang mga kawatan na nanloloko ng mga kababayan natin. Kaya electronic man o pisikal na SIM ang gamit, dapat iparehistro ito," sabi ni Gatchalian.

Umaasa ang senador na maipapasa na ng Senado ang nasabing panukalang batas sa ikatlong pagbasa sa susunod na taon at magkasundo ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa magiging pinal na bersyon upang maaprubahan ito bago matapos ang kasalukuyang 18th Congress nang sa gayon ay maging isa nang ganap na batas sa taong 2022.

News Latest News Feed